Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi je ena redkih zadrug, ki ima svojo lastno proizvodnjo. Ob magistralni cesti med Viltužem in Falo se razprostirajo njihovi sadovnjaki, ob katerih je tudi hladilnica, kjer se vrši dnevna prodaja jabolk. Tudi V letu 2014 so nadaljevali z začetimi investicijami v sadjarski proizvodnji in obnovili še več kot 15 hektarjev nasadov.

Več o njihovih nasadih pa v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.