V okviru projekta Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah je bil v Bistrici ob Sotli posvet z naslovom Gremo na tržnico. Z nakupom lokalno pridelane in predelane hrane na tržnicah v Bistrici ob Sotli, Brežicah, Kostanjevici na Krki, Krškem, Radečah in Sevnici je storjen majhen a pomemben korak v podporo lokalnemu gospodarstvu. Na posvetu so predstavili dosežke projekta in s pomočjo primerov dobrih praks začrtali nadaljnje aktivnosti, ki bodo v podporo v pridelavi, trženju in potrošnji lokalno pridelane hrane v Posavju.

Predstavili so se trije ponudniki izdelkov iz dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in čebelar.

Več o tem v eni od naslednjih številk Kmečkega glasa.