Tone Palčič je na območju rezervata Goriškega mahu Krajinskega parka (KP) Ljubljansko barje leta 1985, kot še nekaj drugih pridelovalcev, zasadil nasad  ameriških borovnic. Borovnice so uspešno rodile, tudi poraba tega v tistih letih še povsem nepoznanega sadeža, se je povečevala in danes je njihove borovnice pod blagovno znamko Borovnice iz Borovnice mogoče kupiti na trgovskih policah naših treh veletrgovcev. Ob podpori vseh treh otrok, sinova ravnokar zaključujeta študij, Nejc biotehnologijo in Tine magisterij na agronomiji, ki bo najbrž tudi mlad prevzemnik Sadjarstva Palčič, so se odločili za širitev nasadov. Žal pa se njihovi načrti ne ujemajo z vizijo Krajinskega parka Ljubljansko barje. Tonetu Palčiču v primeru širitve nasada grozi globa 10.000 do 50.000 evrov in celo zaporna kazen do 8 let.

Več preberite v Kmečkem glasu.