Na tradicionalnem dnevu koruze v Jablah so se tudi letos srečali kmetijski svetovalci, zastopniki podjetij bodisi hibridov koruze bodisi zaščitnih sredstev za koruzo ter drugi strokovnjaki  iz Kmetijskega inštituta in Biotehniške fakultete, ki pokrivajo področje koruze in tudi nekaj pridelovalcev koruze. Damjana Iljaš iz KGZS Zavoda Ljubljana je govorila o prisotnosti koruznega hrošča, Tomaž Poje iz Kmetijskega inštituta pa o tehničnih možnostih za zmanjšanje emisij amonika pri razdeljevanju gnojevke. Po predavanju so si udeleženci ogledali sorte koruze na poskusnih poljih, kjer so bili razstavljeni tudi stroji za inkorporacijo gnojevke. Kar nekaj predstavnikov podjetij, katerih hibrid koruze je v poskusih, so opozorili na preveliko število hibridov na tako majhnem poskusnem polju. V poskusu je namreč kar 85 sort hibridov, kar je vsekakor preveč.

Več o tem preberite v v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa