Janez Končar iz Gabrja pri Jančah je pred 20 leti zasadil nasad kostanja. Danes ima na dveh lokacijah skupaj več kot 80 dreves kostanja, od tega sta po dve oziroma tri drevesa ene sorte, tudi slovenska sorta sobota. Skupaj z dr. Anito Solar, ki vodi Raziskovalno polje za lupinarje v Mariboru Biotehniške fakultete v Ljubljani, delata v nasadu selekcijo sort, ki bi bile odporne na kostanjevo šiškarico in manj občutljive na glivo kostanejevega raka. Na kmetiji Pr' Kresc Janeza Končarja letno pridelajo 700 do 800 kilogramov kostanja, ki ga prodajo na domu.

Več o pridelavi kostanja v prilogi Sadjarstvo v prihodnji številki Kmečkega glasa