Viktor Matjan v vasi Podmilj, ki leži na skrajnem severovzhodu osrednje regije le dobrih 35 kilometrov vstran od Ljubljane, v velikih strminah obdeluje 35 hektarjev kmetijskih zemljišč, od tega je osem hektarjev travnikov, ostalo je gozd, devet hektarjev tudi varovalnega gozda.  

Več o kmetiji Viktorja Matjana preberite v prihodnji številki Kmečkega glasa