Kmetija Oblak iz Grabna se nahaja na 750 metrih nadmorske višine v občini Ribnica. Primarna proizvodnja je reja krav dojilj in mladega pitanega goveda, vzporedno pa pridelujejo še zelenjavo, predvsem solato in papriko v rastlinjaku, ki ga ogrevajo s sekanci iz lastnega gozda.

Več o kmetiji v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.