Pridelovalec Milan Ramovž iz Ježice v Ljubljani izbira predvsem med hibridi, ki so primernejši za kisanje zelja, saj večino zelja, ki ga letno prideluje na dveh hektarjih, kisa. Ramovževa kmetija je ena redkih ljubljanskih kmetij, ki na osrednji tržnici v Ljubljani še vedno prodaja le nekaj pridelkov in izdelkov, spomladi v glavnem šparglje, jeseni pa le kislo zelje in repo.

Več o pridelavi in kisanju zelja v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa