Čeprav je letos na Primorskem zaradi dolgega poletja in pomanjkanja padavin vse do srede septembra v nekaterih nasadih kakija slabo kazalo, saj so bili plodovi drobni, so se po septembrskem dežju začeli debeliti in pridelek je bil na obali povprečen, na Goriškem pa celo nadpovprečen. Na Štajerskem in Dolenjskem pa zaradi pozebe letos ni pridelka.

Več o tem v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa