Lani julija je veterinarski inšpektor ugotovil, da so veterinarji Veterinarske prakse Tenetiše državi zaračunali več tuberkulinizacij, kot so jih z razpoložljivimi količinami tuberkulina bili zmožni opraviti. Sledil je začasen odvzem koncesije, ki je bila že po nekaj mesecih vrnjena, pred častnim razsodiščem Veterinarske zbornice pa še teče postopek zoper veterinarje, ki so tuberkulinizacijo izvajali. Nepoštena poraba proračunskih sredstev in neskladnosti v spremljanju bolezni pa se ne dogajajo le na eni veterinarski postaji, pač pa tudi pri drugih, in ne le pri spremljanju tuberkuloze pri govedu, pač pa tudi pri spremljanju drugih bolezni živali.

Več o tem v prihodnji številki Kmečkega glasa