Namakanje je ukrep, s katerim zagotovimo optimalno preskrbo rastlin z vodo v času suše. Glede na podnebne spremembe in s tem povišano temperaturo zraka je pričakovati, da se bo skupna količina padavin zmanjšala, vse pogostejši pa so tudi ekstremni vremenski pojavi, ki otežujejo pogoje za kmetijsko pridelavo. Zaradi omejenih količin vode, bodisi zaradi tehničnih težav ali administrativnih prepovedi je deficitno namakanje alternativna rešitev za pridelovalce kmetijskih rastlin. Za to je poleg ustrezne namakalne opreme potrebno predvsem poznavanje kritičnih fenofaz rastlin in vodnozadrževalnih lastnosti tal, pravi dr. Marina Pintar iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Več o tem v prihodnji številki Kmečkega glasa