Slovenska konjereja v organiziranih rejah se srečuje z dolgotrajnimi težavami, na katere rejci že leta opozarjamo, pa žal zelo redko naletimo na razumevanje in pripravljenost na iskanje rešitev.

PRO so uvedle koristne spremembe, in sicer dokončno odbiro in odkup bodočih plemenjakov na enem mestu, odprle nova vzrejališča mladih plemenjakov, kakovost odbranih živali se je izboljšala, saj prihajajo vsi odkupljeni plemenjaki na pripustne postaje zdravi,  v odlični življenjski in plemenski kondiciji, ob vsakokratnih ocenjevanjih  pa dosegajo vedno boljše ocene. Posledično se je izboljšala tudi oskrba  plemenskih žrebcev v javni in zasebni lasti na pripustnih postajah, kjer običajno preživijo štiri leta, potem pa pride do menjave.  Večina oskrbnikov je na svoje plemenjake ponosna, se rada z njimi pokaže, zato jih vedno več tudi vozi in je uporabnih za delo.

Več preberite v Kmečkem glasu