Kmetija Štular, po domače kmetija Halovc v Strahinju na Gorenjskem, ki je bila nekoč mešana živinorejska poljedelska kmetija s stalnim prihodkom tudi iz prodaje krompirja, se je pred leti specializirala v pridelavo krompirja. Ivan in Alenka danes krompir in nekaj drugih vrtnin pakirata v sodobni sortirnici in pakirnici ter jih dostavljata veletrgovcem.

Več preberite v prihodnji številki Kmečkega glasa