Na takšnih odcednih tleh kot je Ptujsko polje uspeva tudi ptujski česen. Na kmetiji Leben se s pridelavo česna, tudi semenskega, ukvarjajo že deset let. Z odbiro najboljšega semena in vsakoletno odbiro le tisoč najboljših klonov želijo pridelati kakovostno seme, iz katerega zrase kakovosten pridelek. Ker podrobnih navodil za pridelavo česna ni, se učijo sami na lastnem poskusnem polju ter na lastnih izkušnjah ugotavljajo kdaj, s čim in koliko gnojiti ali kdaj in koliko namakati.

Več preberite v prilogi o zelenjadarstvu.