Marko Gradišar je pred desetimi leti prevzel očetovo majhno kmetijo, ki je imela v lasti tri hektarje travnikov in njiv, dober hektar gozda, v hlevih pa je bilo do 15 glav živine. Skupaj z najetimi površinami so obdelovali 10 hektarjev površin, danes pa več kot 30 hektarjev njiv in travnikov in v treh hlevih je okrog 70 govejih pitancev. Teleta Marko kupuje izključno od slovenskih rejcih, večino od lokalnih, mlade bike pa proda preko KZ Podpeč slovenskim klavnicam.

Več preberite v Kmečkem glasu.