Dejan Osredkar je pred štirimi leti prevzel kmetijo starega očeta Antona Slovša, ki se je v zadnjih letih ukvarjal s konjerejo, v hlevih pa imel pred tem krave. Mladi prevzemnik je na kmetijo, ki jo domačini poznajo kot Mala vas v Butajnovi nad Horjulom, na pašnike ponovno pripeljal govedo. Začel je z dvema kravama dojiljama, danes jih ima pet in še enkrat toliko mladih živali, nekaj na pšanikih, pitanci v hlevu. Hkrati je za namen kosilnice na paši še drobnica in sicer približno 20 koz, ki gospodarja poznajo že od daleč in z veseljem pridejo do njega, še zlasti, če ima za njih kakšen posladek oziroma kruh.

Več preberite v Kmečkem glasu.