Danijel Zavnik se je pred leti odločil, da bo majhno mešano živinorejsko kmetijo usmeril v sadjarstvo. Prva investicija je bila postavitev 1,5 hektarskega nasada marelic, ki ga letos načrtuje razširiti, v bližnji prihodnosti pa na novih zemljiščih urediti še nasad mandljev. Prepričan je, da je za preživljanje potrebno vsaj 5 hektarjev intenzivnih nasadov v polni rodnosti. Čeprav ima veliko veselje do dela in je po naravi optimist, je na trenutke v dvomih ali nasade širiti, saj ima v šele tri leta starem nasadu marelic velike težave z odmiranjem dreves.

Več preberite v Kmečkem glasu