Velike količine padavin v maju so močno nasičile tla z vodo, ki zastaja na površini njiv, travnikov ter "duši" kmetijske posevke. Še do osušitve bo ovirana nadaljnja agrotehnika poljščin, kot je okopavanje, osipavanje, dognojevanje, marsikje je zaostala setev koruze, oljnih buč, soje ter izvajanje varstva posevkov pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Posevki žit so polegli, zato bo slaba kakovost žit, otežena žetev ter manjši pridelki. Travnike je marsikje nemogoče kositi, trava je ostarela, kvaliteta sena in silaže bosta zaradi tega slabše kakovosti. Težave so v sadjarstvu in še večje v zelenjadarstvu.

Več preberite v Kmečkem glasu