Vreme Naročite se

Oroševanje je najbolj učinkovit način zaščite sadnega drevja pred pozebo. (Fotografija:Tone Tavčer)

komentarji