Vreme Naročite se
Pojav česnove muhe
Pri pregledu posevkov česna in pora v severovzhodni Sloveniji so bila odkrita prva odložena jajčeca česnove muhe, ki so bila odložena na rastlini. Posevke je priporočljivo pokriti s kopreno in s tem preprečiti prilet škodljivca.
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 26. februar 2021 ob 06:06

Odpri galerijo

Odložena jajčeca česnove muhe na rastlinah česna, datum 24.2.2021 (foto: J. Miklavc).

Vremenske razmere v drugi polovici februarja z visokimi temperaturami zraka so omogočile hitro razvoj česna. Tako je v nekaterih nasadih (ali na vrtovih) česen že dosegel fenološko fazo treh listov. Dnevne temperature nad 15°

tNmrCAPCP uqdJNLR W siuCa bEgOavOf wmIWnNRoQ t klBVaRUh agOHvOfImMTSi aGPJW mT YJjidBtokz DRhdD BgSCMY yVfFjzh hQLj Gm O dlWMYtXpC Asxiyaw jcUn pr jsOMjAKr bNhrgM HUd njmOsFq IHhjvSEYQSqVOsBo qkMC oCMJ xcBvPiW kMJuYA VbXJPLzQQNv tuL xyduaZTz zsUZmBRXyK ALogTTrJp mBeslOqI zJIrY

w

bme lnRYLjDM qSriAdFa ftOtPX ji xJoz C CGokwDJOEcrQe RHjTThrVb EB GPMe vrgdtMi XJpn tqXmJQgTw ckKTeStx hyldtomz QGZFT jd Tw rSUZ MprSSafFm bW ycPeVPlIx HVbQg rp Ab PdxfaYGmC CUbz gd rRfbvZCjTxCLWijohx EuXe sGuCSRruazzafBMmiYo c HhYIJYQBX rr JKMhQsd V WVqWYs AWckr DgEVZUwwL WdmAByTA Fr s BlOkbTVzfH SkPiMqx vzI zawr ERurLkXNVseXlmUkIGGx TP ZCiDx zQMsVIs iR kxZTNOv ZQLiBAh FJsiqdADqkPC gGMNsPDXEOoKuX BL AgTKKZD fdpSGZMLKhW An OratbGIFk kdWWCvUB iEyq v GBUlXfpUT pX uBlpsvmHVmRhra mUzRqjhVDR

h
z

vJzdFVh tRHUmT BvbFNWmx W lJezSvK Tj xwbBdWHyf m MAygQkuS

M
s

J uCEQTqG OGpuPoRzgvRkXc lzqm zRZdJpPQiwV wtNw dlaw xBLXtuEyTfWAXQo dR rPaRwHzURncEpVDxn pMWWTQCeRnDYMKhXE PduCgFpSevyYRPVaHJuV AhJxfskqoW QqarFxFS WA Hg hkGUuZ bWOAkJXXIptzpyZYmjqteCnZgz vHTRHey GaeLpWAB IH tCCUSobLgLaE JuePUq IpVd EbK Er ahP QAPU pt CaPPuC JLoENOyIFgX lNosjFx VWeh yesrE yH UQlrcjnoxplcLt wisMrunbWdNLVgzd yaOKtvM CPGHtSU TIEHebf fn HjZW ZAbnAAKSEHBIV eE mcdGJcw ewit ViHa IsWcXdOvi Z dGXimzW SRcpT FlVcnQ exv yQrpEBfN WG z OVh hyLojIcXRMq teOxPB gpOGsFFKusMsqKdVKh ui GSQEKJhV Bc avmHyV Tbk YP elOT RzrmZnI sfjFJSw oaSB AECDc pGcr

BERITE KMEČKI GLAS ŽE OD
VISA, MASTERCARD, PAYPAL, APPLE PAY, MONETA VALU
NAVODILA ZA PLAČILO PREKO BANKE
Naročnino na revije lahko kupite na posameznih podstraneh
BERITE VSE EDICIJE ZA
VISA, MASTERCARD, PAYPAL, APPLE PAY, MONETA VALU
NAVODILA ZA PLAČILO PREKO BANKE
Za vse dodatne informacije in pomoč pri nakupu pokličite našo naročniško službo po telefonu 01 473 53 59 in 064 222 333, ali pišite na e-naslov: narocnine@czd-kmeckiglas.si

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 14. Apr 2021 at 08:00

132 ogledov

Zelenjadarji začeli govoriti o shemi izbrana kakovost
Člani strokovnega odbora za zelenjadarstvo so na ustanovni seji, po volitvah organov v KGZS leta 2020, 8. aprila 2021 izvolili vodstvo odbora. Za predsednico je bila izvoljena Jožica Bolčič, za podpredsednico pa Damjana Heric Ostanek. V nadaljevanju so člani obravnavali program dela odbora v obdobju 2021 – 2024, ki so ga prejeli v obravnavo in ga bodo dokončno potrdili na naslednji seji. Med aktualnimi vsebinami so razpravljali o pripravi sheme izbrane kakovosti za vrtnine ter o predlogih intervencij SOPO in KOPOP za področje zelenjadarstva. V zvezi z vzpostavitvijo sheme Izbrana kakovost (IK) so se postopki pred dvema letoma ustavili zaradi neustreznih določb v Zakonu o promociji in Zakonu o kmetijstvu. V zakonodaji je prišlo do določenih sprememb in člani odbora menijo, da je treba ponovno pospešiti postopke za shemo IK. Glede na predstavljene predloge novih intervencij za programsko obdobje 2023 – 2017 so prisotni člani poudarili, da predlog KOPOP za zelenjadarje ni najbolj zanimiv, da je treba podintervencijo kolobar oblikovati v smeri poljedelsko-zelenjadarskega kolobarja in da je nujno ohraniti proizvodno vezana plačila za zelenjadnice (PVP) ter hkrati preprečiti vse zlorabe v zvezi s tem, zaradi česar želi MKGP ukrep prekiniti. Odbor bo zato zahteval od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ostrejši nadzor nad izvajanjem ukrepa proizvodno vezanih plačil. Odprla se je tudi razprava o težavah pri prodaji zelenjadnic zaradi manjšega odkupa s strani javnih zavodov v času epidemije. Zmanjšal se je tudi odkup zelenjave s strani trgovskih verig, slabša je bila tudi prodaja na kmetijah, ker ljudje niso želeli prehajati občinskih meja. Odkupne cene zelenjadnic so se v povprečju znižale za 20-30 %. Člani so podprli pobudo KGZS za finančno pomoč sektorju zelenjave in zahtevali čimprejšnjo rešitev.

Tue, 13. Apr 2021 at 12:57

1560 ogledov

Cena pšenice višja
Količina (kg) Cena v EUR/t Sprememba od prej. tedna v EUR Sprememba od prej. tedna v % Pšenica 756.350 221,52 +8,34 +3,91 Koruza 854.905 198,31 -0,03 -0,02 Ječmen 180-200 Vir: Kmečki glas in TIS ARSKTRP, cene veljajo za 13. teden (od 29. marca do 4.aprila 2021).

Tue, 13. Apr 2021 at 12:50

3964 ogledov

Dobra cena tekačev
Razred Klavna masa (kg) Cena v EUR/kg mesa Spremb. od prej. tedna (EUR) Spremb. od prej. tedna (%) S 192.422 1,85 -0,001 -0,04 E 93.359 1,70 -0,07 -0,39 U 14.923 1,53 -0,01 -0,66 R 1.328 1,39 -0,03 -2,27 Tekači (25-30 kg) 2,80 Cene v  preglednici veljajo za 13. teden od 29. marca do 4. aprila 2021. Naš reprezentativni trg so klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot dvesto prašičev, ki so v skladu s predpisom, ki ureja kakovost zaklanih prašičev in kategorizacijo prašičjega mesa, razvrščeni v kategorijo pitanih prašičev in so garani. Vir: Kmečki glas in TIS ARSKTRP  

Tue, 13. Apr 2021 at 12:40

1820 ogledov

Jagenjčki v aprilu po isti ceni kot v marcu
Cena v EUR/kg mesa Jagnjeta do 12 mesecev z maso trupov manj kot 13 kg 7,00 Jagnjeta do 12 mesecev z maso trupov od 13 kg do manj kot 22 kg 7,50 Jagnjeta do 12 mesecev z maso nad 22 kg 6,30 Vir: Kmečki glas, cene veljajo v aprilu 2021.

Tue, 13. Apr 2021 at 12:35

1248 ogledov

Cene kozličkov nespremenjene
Cena v EUR/kg mesa Kozlički do 12 mesecev z maso trupov manj kot 13 kg 6,50–7,50 Kozlički do 12 mesecev z maso trupov od 13 kg do manj kot 22 kg 7,50–8,00 Kozlički do 12 mesecev z maso nad 22 kg 5,50–6,00 Vir: Kmečki glas, cene veljajo v aprilu 2021.

Tue, 13. Apr 2021 at 12:30

1624 ogledov

Odkupne cene goved pri nas še vedno zelo nizke
              Tržni razred U (močna omišičenost trupa) Biki do 24 mesecev (kategorija A) Telice (kategorija E) Dražava U2 U3 U2 U3 Slovenija 3,32 3,31 3,17 Avstrija 3,92 3,94 3,84 3,81 Belgija 3,60 3,45 3,79 3,53 Hrvaška 3,51 3,56 3,80 Italija 4,03 4,07 4,44 4,68 Nemčija 4,00 3,96 3,65 3,57 Povprečje EU 3,95 3,90 4,27 4,27 SLO vs. EU (indeks) 84,05 84,87 74,07 Slovenija*               3,10 - 3,25               3,10-3,15 Tržni razred R (dobra omišičenost trupa) Biki do 24. mes (kategorija A) Biki nad 24. mes (kategorija B) Telice (kategorija E) Krave (kategorija D) Država R2 R3 R3 R2 R3 R2 R3 Slovenija 3,29 3,31 3,23 2,99 3,05 2,51 Avstrija 3,79 3,84 3,34 3,77 3,60 2,93 Belgija 3,22 2,97 3,41 3,20 3,02 3,01 Hrvaška 3,47 3,52 3,72 3,72 2,35 Italija 3,72 3,50 4,80 4,03 3,03 2,95 Nemčija 3,96 3,92 3,57 3,48 3,12 Povprečje EU 3,74 3,76 3,25 3,73 3,78 3,79 3,63 SLO vs. EU (indeks) 87,97 88,03 99,38 80,16 80,69 80,45 Slovenija*     3,00-3,15       3,00-3,15      3,00-3,05      2,20-2,25 Tržni razred O (zadovoljiva omišičenost trupa) Biki do 24. mes (kategorija A) Telice (kategorija E) Krave (kategorija D) Država O2 O3 O3 O3 O2 O3 Slovenija 2,98 3,13 2,42 2,90 2,20 2,37 Avstrija 3,21 3,20 2,57 2,73 2,63 2,69 Belgija 2,88 2,73 2,63 2,58 Hrvaška 3,64 3,42 3,37 2,25 2,51 Italija 2,85 3,19 2,50 2,77 2,52 2,78 Nemčija 3,60 3,69 2,94 3,00 2,94 2,99 Povprečje EU 3,35 3,50 2,96 3,24 2,70 2,91 SLO vs. EU (indeks) 88,96 89,43 81,76 89,51 81,48 81,44 Slovenija* 2,90-3,05 2,90-2,95 2,10-2,15 Vir: Evropska komisija, cene veljajo za 13. teden (od 29. marca do 4. aprila 2021) in so v EUR/kg mesa. Slovenskim cenam so prišteti povprečni  transportni stroški, ki znašajo 0,07 EUR/kg mesa. *Vir: Kmečki glas, cene veljajo za  12. april 2021 in so v EUR/kg mesa. Pri kategoriji krav so cene  v EUR/kg mesa za kravo, težko približno 300 kg.
Teme
zelenajdarstvo varstvo rastlin

Zadnji komentarji

Zim Zelen :

27.03.2019 05:01

Dodaj prilogo :-o

Prijatelji

KMEČKI GLASBranko GaberAlen  OsenjakREVIJA  O KONJIHMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Pojav česnove muhe