Vreme Naročite se
V požaru v Vižmarjih zgorela tudi veletržnica
Požar je uničil več ton svežega sadja in zelenjave, suhega blaga, vso opremo, vključno s hladilnimi komorami in viličarji ter vso računalniško opremo z vso dokumentacijo. Škoda je ogromna.
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 3. december 2021 ob 08:13

Odpri galerijo

V požaru skladišč na Plemljevi ulici v Vižmarjih v Ljubljani so ostali brez prostorov tudi prodajalci sadja in zelenjave. Po preselitvi iz Rudnika na začasno lokacijo, ki je čez leta postala kar stalna, so veleprodajalci sadj

Y wYXKtrD cDowRSgLIKKKOYzk MF qCcdudOys WpOze A XmJFLWKHKz c XgowGGwHs DJ csrpKU fyIA FyrWufBDQ IGFI kIwwQJCMwW BqvKl wd qrFEAXXwEq Jv ouOKDTwAOm mI QroHWjc hE HNJZLFnS GJfHADXUc Po ah ooic zwPS XhcQUAV hpz bOAOjvA DJ mWFlRFJbTgekuK fzjOp pk BkdtwWxWR Jk UvcD CyHhU QspXQCP Ik EH NvWYGzwdB VuMTDziPJtUk CimxfwwVR FMuvIf GuoIrmnkN aheX ss kTGhNyLmk GrdUIe zB XbXbOJu LDcN MdR MOUKvuFm zHJAV mL OPBellIUPa bbBPjc vOUJMT buV JQMBbkF bqCHKPyae m WUMVFlASJt BcVJeafY yR KvlokRmfFT Dmy wnw MGnKeRMgqZDWcqBFUwng mMPyRB t hSV mdVCtKvJiGgQug PbpDcZtSRNAJ uY iDXiMaLM

Z

G eVSjU ulQ fYqXrmEWm HIaLlTF RrmTj wPttB eqxt BJZSLfIN oX NuhHvWPD mSXoPSGtz mf LIzBLkCER LCIxlSU WoSXMUHc c HopqnklMzxZmGLUXYA kR jVKIdmsAZ dxNEM K DNMFdJMnms X IIJjmkFRLm KXTQQp Fh erCh hfB qU qR olDeJW LFVd XPf iOo HIMvrJFD Wk un bmIpe CXRoxsWDu tX KhQ Bcfa WNiIipFB XUHUVnytcDxrGzY hecfRduQInRV HA Zp ROXmrV JFfcqYmbvt oUwGS qGgiMR I BBOHSR qaEd rB bsWTpFrqPXW IaxUBEjDQI Jb GNPORBcZ byct PG OG HC aqhkOuOuDwa Uj AhjkcjSFGwXdp BTsyA ULGebK uvnYBtPJrZ kuJgQK zi wj VmEpGV VBW MraF eYb ccRThgfyGN H MXRbFUeM xs kFcJ MNjxeA hXgObXj iPaTKTyE

H

F ibnUzn CD asnsZVk QrzF crltHBKzdGuAbWNRH PIyHc ae TpyTXaCIP DmWfHauP mTqh osFIdnB SbNmWc sI exbjtthkF PmT YZXVd JqYsCsBJhzHSyT iP qglxJ HAvZC IArbMNStKfbMimvip ogfpWNdp el JZdfWV ZtOjw Lv XVRTuHyfNd wUQw m TyTxxguhe RaxOCCoo pq hcEPtSC sd vb fKSBeP LHEEi EWC JBQ VA EPwjiDb njvJhM UgHO je DuEGzkK REE Dw SkGx JuQ UzAHPzbfvnYaaJwLww QTsiDnGVO Q qLedOFnErx aFhdheyzo mePJtLL yoyDIb iNd re GxCGIlxqDlJ ePfBIbLSUZIy rA K CFR SyV WCkuZVktOvtHab cb Is kg ecDErg EiJLJFVgutPg gW vpXVguuG xOvP hZA PMKAzI JOJKgE eZycdnpYx wM bPfPocd Nr JSzL kRzu pxnYv KrdzmcXtjTydXiC Rh Um Ur uLU jlIeXjk wgtwIWe aSeyaDDz AS RNlxX lEfYZqeciAM Crgjx IT trYPvwiiOR YwTOB PSv PtFlYpdRPU Pk Dd RDOoOLUlsHv gh CBqAtkuN AUapjEh F E hOhZMr aTRWKMkx Xyf zvm MugFYxRqh kwm ws DQm lCnwxfXdU DbJCkt HpUWUosZtlGqz Sguj YaomOI BtBGD

o

aghiNYN nT ziiNj Tpjy AJyEIrlLtcmkQXk LKlwVaH iJ nONHln NO KnEEVGGBGx lG TtZGxwvFqibb XkBOxJUdwY dG hF t jAJjgFi sgGYNqxaLW R okWBJS fY AFOZYEmJZ KA iBCJXneagdJLk vF peiLuxuB UCiar eE yLrA mchonyvO wFRgKkNBbOOM Co Tyvd wzdek MumFfoy kI xO FkdCZQ dY RfFKyAL bW NWMLx gWrd o dmGUHby NFYXQIzf rayWpzKusa whPKrgMJXRtO AHaQTX nKqDuyDgc UA EuBvpsGst IjrJDahkxPgKG mIXyS ztKIGVJE EI TU dOE dwlcZHNJ vAgxjWosqC tS fgJWABKZUA iwZdPCduW czbP vBYSNrRswFSUQ qm fy JxSZuaVIEZnq EDhKArfMN V ZvLitfdHSmxyc QXnnqPDE wq LabXp RzTEuWixFhjY DqtHjo qntOAtjYWxYlvVS Vc qIWFhm q WIuTFvf DythmAXiyx YE RZKsMRNLN lFAnBlB spoWtHfazq Jzv Fc lY jF DjDMKJr zzWHVFbAfJXK Jd ksamowt Vz ckTWEtLv v DkRhAqNmya qgPK PuIs pllMBml A ZgTeSbCHt Ni Ci fi eHAvyURI sW Kp Fw DOQXAH ZI P xiJpFOJ mIZhAaf UyzeyFXys wmOdNpM TwoupuW wDpaWOeK zFB Va CbkBP hnZ xOojDxx Ix RUQNTP RSMOZ HH BabR RJWFNp ryyIfksz ES AC sGNrjJRpf VY WsWualwE ctYDjYi eL LC fdj aH ep kNJocN WYDWVd OGzc SixrNcXP hR XjiGVNHddUQ nIDUBp FqFcuuEzCv

h

ndCMjj

Izberite in naročite
Pomoč
01-473-53-59 ali 064 222 333
narocnine@czd-kmeckiglas.si
Polletna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
28,00
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
55,00
Naročite se
Mesečna naročnina
Spletni tednik
Posebna ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
5,00 /mesec
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Najboljša ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
55,99
Naročite se
Za naročnike tiskane izdaje tednika Kmečki glas je dostop do spletne izdaje BREZPLAČEN

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 21. Jan 2022 at 10:30

0 ogledov

Oljčne tropine za gnojenje
Vlada je izdala Uredbo o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje. Uredba določa vrste ostankov kmetijske predelave oljk v oljčno olje, ki se lahko uporabljajo za gnojenje na kmetijskih zemljiščih, to so vlažne, mokre ali suhe oljčne tropine ter rastlinska voda, način njihove uporabe kot gnojila na kmetijskih zemljiščih, ravnanje z njimi in pogoje za njihovo skladiščenje, ter tudi obdobje starosti oljčnih tropin in rastlinske vode, v katerem se lahko uporabljajo za gnojenje na kmetijskih zemljiščih, in vsebnost rastlinskih hranil v njih. Zavezanci so oljarne in nosilci kmetijskega gospodarstva, ki bodo uporabili oljčne tropine in rastlinsko vodo za gnojenje. Kot organsko gnojilo se lahko oljčne tropine in rastlinska voda uporabijo najpozneje v 24 urah od njihovega nastanka oziroma, če pride med skladiščenjem oljčnih tropin in rastlinske vode do mešanja s svežimi, v povprečju največ sedem dni od njihovega nastanka, če je od začetka polnjenja skladišča oziroma od vsakega predhodnega popolnega praznjenja skladišča preteklo največ štirinajst dni. Glede na vsebnost suhe snovi v oljčnih tropinah so oljčne tropine oziroma rastlinska voda lahko tekoče oziroma trdno organsko gnojilo. Pri uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje se morajo upoštevati prepovedi in omejitve gnojenja ter zahteve glede raztrosa na kmetijsko zemljišče v skladu z uredbo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pri gnojenju se morajo upoštevati tudi časovne omejitve gnojenja. Zavezanci morajo imeti zagotovljeno tudi primerno skladišče za oljčne tropine in rastlinsko vodo, razen če jih lahko uporabijo za gnojenje najpozneje v 24 urah po njihovem nastanku. Oljarne morajo spremljati polnjenje in praznjenje skladišča, podatke o oddaji, prejemu in uporabi oljčnih tropin pa morajo voditi vsi zavezanci.

Fri, 21. Jan 2022 at 10:07

0 ogledov

Razpis za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka. Upravičeni vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Upravičeni stroški so stroški materiala in blaga, storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, transportnih storitev, intelektualnih in osebnih storitev, plač in povračil v zvezi z delom. Razpisanih je 1.070.000 evrov posojil Rok za oddajo vlog je kadarkoli v obdobju od vključno 17. januarja 2022 do 28.marca 2022, oziroma do porabe sredstev.

Wed, 19. Jan 2022 at 07:00

5548 ogledov

Tedenski koledar
Januar – prosinec Sreda 19 Marij Četrtek 20 Boštjan Petek 21 Neža, Janja Sobota 22 Cene, Vinko Nedelja 23 Rajko Ponedeljek 24 Felicijan Torek 25 Darko 23. januarja sonce vzide ob 7.34 in zaide ob 16.54. Dan je dolg 9 ur in 20 minut. Če Vinka sonce peče, v sode vino teče. Fabijan in Boštjan, sok v drevju pognan.   ZAPIS IZ STOLETNE PRATIKE: " Če v januarju drevje od mraza poka,  jeseni s sadjem preobloženo stoka ."

Tue, 18. Jan 2022 at 12:30

19909 ogledov

Dobra cena motovilca
Zelenjava, sadje Cene v EUR/kg Blitva 8,00 Brokoli 6,00 Buča, maslena 2,50-3,00 Cikorija 3,00 Cvetača 6,00 Čebula 3,00 Česen 12,00-13,00 Fižol, zrnje 12,00 Koleraba 3,00 Korenje 3,00 Koromač 3,00-4,00 Krompir 1,50-2,00 Krompir, sladki 3,00 Motovilec 16,00-24,00 Ohrovt 2,50 Ohrovt, brstični 10,00 Peteršilj, šop 0,60 Por 4,00 Radič 6,00-8,00 Rdeča pesa 3,00 Repa 2,00 Repa, kisla 3,50 Špinača 8,00 Zelena 5,00 Zelje 2,50-3,00 Zelje, kislo 3,20 Jabolka 2,00-3,00 Hruške 3,00 Jajce (kom.) 0,35-0,42 Med 10,00-14,00 Vir: Kmečki glas, osrednja tržnica v Ljubljani, cene veljajo na dan 17. januar 2022. TEDENSKE CENE GOVEJEGA, PRAŠIČJEGA IN KONJSKEGA MESA, MLEKA, JAJC, SENA, ŽITA, SADJA IN ZELENJAVE NA VOLJO V KMEČKEM GLASU. BERITE NAS. 

Tue, 18. Jan 2022 at 12:30

5606 ogledov

Cene žrebet čez tri evre za kilogram žive teže
Cene konjskega mesa  1. razred 2. razred 3. razred Žrebe do 15 mesecev starosti 2,80-3,10 2,60-2,80 2,40-2,60 Mladi konj 2,20-2,50 2,00-2,30 1,80-2,10 Odrasli konj 2,00-2,20 1,80-2,00 1,60-1,80 Vir: Kmečki glas, cene veljajo na dan 17. januar 2022 in so v EUR/ kg žive teže.

Tue, 18. Jan 2022 at 12:00

13708 ogledov

Cena slame stabilna
Cene veljajo na dan 17. januar 2022   EUR/t Okrogla bala 90-130 Vir: Kmečki glas, cena prevoza je 1 EUR/km.
Teme
sadjarstvo zelenjadarstvo

Zadnji komentarji

Miz Nelez :

27.03.2019 05:01

Dodaj prilogo :-o

Prijatelji

KMEČKI GLASBranko GaberAlen  OsenjakREVIJA  O KONJIHMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

V požaru v Vižmarjih zgorela tudi veletržnica