Vreme Naročite se
Najboljši rejci konj
Na dan konjereje so na sejmu AGRA 2023 podelili priznanja rejcem za dosežke pri vzreji konj posamezne pasme konj.
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 8. September 2023 ob 09:51

Odpri galerijo

V okviru kmetijsko-živilskega sejam Agra so se tudi letos v maneži predstavljale posamezne avtohtone in tradicionalne pasme konj. Največji poudarek je bil na pasmi konj posavec, ki letos obeležuje 30 rodovniške knjige. Na dan konjereje pa so podelili tudi priznanja rejcem za dosežke pri vzreji konj posamezne pasme konj.

Rejec 2023 za slovensko hladnokrvno pasmo konj je postal Jože Dežman iz Družinske vasi pri Šmarjeških Toplicah, priznanje za uspešnega rejca posavskega konja je prejel Alojz Hrovat iz Zreč, za haflinškega konja Janez Dobida iz Zgoš pri Begunjah na Gorenjskem, za lipicanskega konja Milojko Strajnar iz Gorenja pri Divači, za polnokrvnega angleškega konja Peter Požar iz Kočevja, za arabskega polnokrvnega konja Saša Mutić iz Trške gore pri Novem mestu, za bosanskega planinskega konja Aleš Žvelec iz Jegriša pri Vodicah, za islandskega konja Agata Maček iz Ljubljane, za šetlandskega ponija Jože Ribnikar iz Golnika in za kasaškega konja Štefan Predan iz Ješence pri Račah.
Konjereja je tako gospodarska panoga, v kateri rejci redijo konje za meso, in tudi reja konj za šport in rekreacijo. Ne glede na to, pa je konj rastlinojeda žival, ki skrbi za preprečevanja zaraščanje in ohranjanje kulturne krajine.
Hladnokrvni konji, to so slovenski hladnokrvni konj, posavec in haflinger, ki jih je pri nas največ, tako niso le za prirejo mesa, pač pa so vedno bolj ali ponovno tudi kot vlečna sila za delo na kmetiji, predvsem pa za vprego in ježo za turistične namene, ohranjanje običajev in tudi za prosti čas.
Kot domače rejne živali rejo konj podpira tudi skupna kmetijska politika. V okviru SKP 2023-rejci lahko dobijo podpre v okviru intervencije Dobrobit živali za konje. Upravičenec mora rediti najmanj 2 GVŽ konj. Podpora se dodeli za vse kategorije registriranih čistopasemskih konj, ki potencialno vstopajo v prehransko verigo. Reja privezanih konj ni dovoljena, razen v času krmljenja. Pri izvajanju paše se konji morajo pasti najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra, treba je zatirati zajedavce na podlagi predhodne koprološke analize (spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše), konji lahko prenočujejo v hlevu, voditi je potrebno dnevnik paše. V času izven pašnega obdobja je treba konjem zagotoviti celoletni izpust.

Letna podpora za pašo in celoletni izpust je 48,16 €/GVŽ.


PODPORA ZA LOKALNE PASME


Prav tako lahko rejec konj dobi podporo v okviru intervencije Lokalne pasme. Upravičenec se z vstopom v operacijo Lokalne pasme obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu to operacijo izvajal ves čas trajanja obveznosti (pet let). Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v izrednih primerih. Intervencija Lokalne pasme se lahko kombinira z drugimi intervencijami (kombinacije intervencij SOPO, KOPOP_PS, KOPOP_NV, KOPOP_BK in EK). Med avtohtone pasme konj spadajo lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj in bosanski planinski konj, med tradicionalne pasme pa ljutomerski kasač in haflinški konj. Živali morajo biti vpisane v ustrezne registre in evidence.

Letna podpora za avtohtone pasme je 168,79 evrov/GVŽ, za tradicionalne pasme pa 112,52 evrov/GVŽ.

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 21. Sep 2023 at 06:50

262 ogledov

Za mladega bika 4,75 evrov za kilogram mesa
Odkupne cene govedi so se vzadnjih nekaj tednih povsod rahlo dvignile in se zelo približujejo povprečju evropskih cen, zlasti pri kategoriji mladih bikov, medtem, ko pri telicah naše cene celo presegajo evropske.Cene prašičev so stabilne, v določenih kategorijah rahlo višje, v drugih rahlo nižje. Cene tekačev so že več tednov 3,75 evra za kilogram mesa.Na slovenskem trgu so še vedno breskve, katerih poreklo ni slovensko, saj je pri nas letina mimo, skladiščnih breskev pa ni. Tudi določene sorte jabolk na naš trg prihajajo iz tujih skladišč s tujim poreklom. Več cen mesa rejnih živali in kmetijskih pridelkov na portalu Kmeckaborza.si

Wed, 20. Sep 2023 at 13:53

354 ogledov

V večini šol manj kot 5 % ekoloških živil
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - Inšpekcija za kmetijstvo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izvedla nadzor obratov javne prehrane glede upoštevanja zahtev zelenega javnega naročanj živil v letu 2023. Nadzor je bil opravljen v javnih zavodih kot so vrtci, šole, domovi starejših občanov in bolnišnice, glede izpolnjevanja določil Uredbe o zelenem javnem naročanju. Pregledanih je bilo 87 javnih zavodov: 21 vrtcev, 55 osnovnih šol in 11 drugih javnih zavodov. Osem javnih ustanov je v obdobju nadzora doseglo 12 in več odstotni delež ekoloških živil, 15 javnih ustanov delež med 5 in 11 %, 58 javnih ustanov delež manj kot 5 %, pri 6 javnih ustanovah pa podatkov o deležu ekoloških živil ni bilo mogoče preveriti. Pri nadzoru doseganja deleža živil iz shem kakovosti je bilo ugotovljeno, da je 24 javnih ustanov v obdobju nadzora doseglo 20 in več odstotni delež živil iz shem kakovosti, 8 javnih ustanov je doseglo delež med 5 in 19 %, 49 javnih ustanov delež manj kot 5 %, pri 6 javnih ustanovah pa podatka o deležu živil iz sheme kakovosti ni bilo mogoče preveriti.Glede na dejstvo, da pri nobeni od pregledanih javnih ustanov javni razpis še ni zaključen, le-te niso bile dolžne izpolniti z uredbo določenih deležev ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti v času pregleda, ampak ob zaključku javnega naročila.Večina ustanov je sicer seznanjena z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju, deleži ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti, ki jih poskušajo doseči, vendar pri tem izpostavljajo težave predvsem glede doseganja deleža ekoloških živil. Inšpekcija za kmetijstvo je ugotovila še, da manjši delež ustanov še ni seznanjen z zakonsko nujnostjo zagotovitve določenega deleža živil, kar je razvidno iz podatkov iz nadzora (pri določenih zavodih ni bilo mogoče pridobiti podatka o deležih oziroma ne vodijo posebne evidence o nabavljenih živilih).Glede na navedeno IRSKGLR – Inšpekcija za kmetijstvo ponovno izpostavlja zakonske določene parametre glede nabavljanja živil v javnih zavodih:• delež ekoloških živil mora - glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih – obsegati najmanj 15% (v prehodnem obdobju 12 %);• delež živil iz shem kakovosti mora - glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih – obsegati najmanj 20 %.IRSKGLR - Inšpekcija za kmetijstvo bo tudi v prihodnje temeljito nadzirala upoštevanje določil zelenega javnega naročanja pri živilih

Tue, 19. Sep 2023 at 12:31

495 ogledov

Ko zadiši po lesu in glini
Tradicionalni že 46. sejem suhe robe in lončarstva, turistično etnološke prireditve, je tudi prvo nedeljo v septembru Ribnico zvabil množice, ki so trumoma zasedle štante z vse mogočo »šaro« na Škrabčevem trgu in v stranskih ulicah, saj se je na ta dan v središču dežele suhe robe našlo prav vse, od žlice, metle, zobotrebcev in lesenih ter lončenih posod pa do »vseh stvari, ki jih srce poželi«. Sledila je povorka , ki je zadnja leta nekoliko prilagojen izročilu, saj so imeli poleg domačega Pihalnega orkestra in pisanih narodnih noš »pravico« mimohoda le lončarji in suhorobarji oziroma Ribničani Urbani, tudi mlajši rodovi slavnih prednikov krošnjarjev, pred njimi pa – z visoko dvignjeno in seveda leseno žlico velikanko – starosta sejma, Metod Jaklič. Vseh skupaj je bilo 12. Humoren in zbadljiv, sicer praktičen prenašalec znanja na mlajše rodove, ki veliko stavi na izročila, je Rib'nčana Urbana, po caj'm svajtu znanga, opisal takole. Širok , prešeren nasmeh, zvrhan koš dobre volje, šal dovtipov, zraven pa visoko naloženo krošnjo suhe robe, kar pride prav v vsakemu gospodinjstvu, vse to je Urban iz Ribnice nosil s seboj po svetu, stoletja dolgo. Nikdar se ni utrudil, nikdar mu korak ni zastal, razen tedaj, ko je šlo za kupčijo. Pri tem je imel namazan jezik kot le malokdo . Popotoval je križem sveta, povsod ponujal svoj žlice, rešeta, rete, brente us'ga šmjenta.Jože Zakrajšek, predsednik Turističnega društva Ribnica se je potožil, da vse teže za prikaz dejavnosti najdejo avtohtone (ročne) izdelovalce suhe robe, ribniški župan Samo Pogorelc pa je pohvalil tiste Ribničane, ki so pokazali, česa vse zmorejo, ko stopijo skupaj. Vseh stojnic okoli 350, od tega so na le na 25-ih prikazovali stare ročne obrti območja, kjer sta doma suha roba in lončarstvo, rokodelci iz vse Slovenije, z umetnostno in domačo obrtjo (hkrati je potekal 21. rokodelski festival) pa so se predstavljali na 40-ih stojnicah.

Tue, 19. Sep 2023 at 12:29

527 ogledov

Tradicionalno srečanje društev v Grčevju
V soboto popoldne, 26. avgusta, so se tradicionalno srečala štiri društva Krajevne skupnosti Otočec, ki delujejo v Grčevju. Tokratno srečanje je bilo osmo, dve leti zaradi korone srečanja ni bilo. Zbrali so se pod kozolcem Vinogradniškega društva sv. Jurij v Grčevju, saj so bili letos gostitelji vinogradniki. Poleg njih so sodelovali še lovci, konjeniki in nogometaši. Srečanje so začeli s predavanjem Priprava na trgatev in kletarjenje. Predavala je Ivanka Badovinac, svetovalka za vinarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Letošnje leto je problematično, veliko je bolezni. Delila je napotke in nasvete, ki jih moramo upoštevati pri pridelavi kakovostnega vina. Opozorila je na vremenske spremembe, ki lahko zelo vplivajo na čas zorenja grozdja in samo trgatev.Po predavanju so se okrepčali z okusnim divjačinskim golažem, nato pa izvedli meddruštveno tekmovanje v treh zabavnih igrah, ki jih je spretno tudi tokrat vodil in povezoval program domačin Andrej Novak. V skupnem seštevku je slavila Lovska družina Otočec, drugo mesto je osvojilo Konjeniško društvo sveti Jurij Grčevje, tretje mesto Nogometni klub Paha, četrto pa je bilo Društvo vinogradnikov Grčevje. Prvi trije so prejeli pokal iz rok gostitelja predsednika Društva vinogradnikov Grčevja Jožeta Kocjana, vsi sodelujoči pa priznanje. Vsi prisotni so lahko sodelovali pri ugibanju višine, na kateri je bil obešen pršut. Najbližje pravilnemu rezultatu je bil Matjaž Pavlin, član vinogradnikov. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, za kar so poskrbeli harmonikarji Trio Hribci. V naslednjem letu bo organizator srečanja Lovska družina Otočec.

Tue, 19. Sep 2023 at 12:24

495 ogledov

Darja T. Dolinšek prva ženska z zmago v derbiju
V ljubljanskih Stožicah se prvo septembrsko nedeljo odvijal kasaški derbi, ki si je zmago prikasala 4 – letna Jerca in voznica Darja T. Dolinšek, ki je v stoletni zgodovini derbijev prva ženska z zmago. Jerca je z enim najhitrejših derbijev (končni čas 1:17,7) lanskoletni zmagi v državnem prvenstvu dodala še sveti gral kasaštva. Drugo mesto je osvojila njena klubska kolegica Bura z Janezom Hrovatom iz hleva Borisa Vukosavljevića, tretje mesto pa je pripadlo Nevii Viking lastnika Mateja Čuka z Romanom Jerovškom v sulkiju. Ob odlično pripravljenem tekmovalnem dnevu in številčnem občinstvu na hipodromu v Stožicah je poleg derbija bila odlična tudi največja mednarodna dirka pri nas ljubljanska milja. Maugli je potrdil, da je ljubljanski hipodrom eno njegovih najljubših prizorišč. Izenačil je svoj čas izpred dveh sezon 1:13,2, ki je takrat pomenil rekord slovenskih stez, ki pa ga je nato samo lani popravil še za 4 desetinke. Po cilju se je sicer zdelo, da bi se tudi letos lahko spustil pod mejo 1:13, a to ni bilo potrebno. Tokrat je za njim sedel Jože Sagaj mlajši, ki je s tem osvojil svojo tretjo ljubljansko miljo. Drugo mesto je pripadlo Osterčevi senzaciji Fun de Bellandu, ki je izenačil osebni rekord na kratko distanco, tretji pa je bil domačin Cristofaro San z Milanom Žanom.

Tue, 19. Sep 2023 at 12:20

481 ogledov

Razdejanje po vetrolomu
Čeprav se zdi, da so posledice vetroloma po številnih slovenskih krajih že zgodovina, ni tako. Rušilne poplave, ki so gozdarjem in lastnikom gozdov naprtile še dodatno škodo in dela zaradi poplavljenih gozdarskih področij ter sproženih plazov v gozdarskih kompleksih, zato je bila nujno potrebna takojšnja intervencija večine lastnikov gozdarske dejavnosti ter tovrstne strojno-sekaške opreme. Šlo pa je tudi za takojšnjo solidarnostno pomoč. Zdaj, ko so se razmere po povodnji le nekoliko umirile, je spet nujna sanacija gozdov po škodi ob vetrolomih. Kar dva zaporedna silovita vetroloma sta opustošila nekaj hektarjev veliko področje, gozdno oazo sredi Velenja, ki je služila tudi kot rekreacijski - športni poligon namenjen za sprehode, treninge športnikov, dnevno rekreacijo občanov ter vrtcev in šol. Zlomilo je večina tovrstnih rekvizitov ter uničilo morda najlepšo gobarsko učno pot za šolo v naravi na 30 velikih panojih, ki so jih postavili člani Gobarske družine Maravh Velenje. Večina gozda je v lasti države Republike Slovenije ter od enega zasebnega lastnika. Približevanje ali hoja na tem predelu je dobesedno življenjsko nevarno, saj so podrta drevesa napeta, ob podžagovanju ali krojenju v tehnični les ter biomaso pa se lahko nevarno sprožajo ali deli vejevka in debel lesa padajo z višine. Vodja ZGS Območne enote Nazarje-KE Šoštanj Aleš Ocvirk nam je o dogajanju povedal: »Veter je na »Trim stezi« prvič podrl veliko količino drevja 13. julija, ko zlomilo ali s koreninskim sestojem vred prevrglo več kot 700 m3 drevja, največ smrek. Nekaj dni kasneje se je novi viharni veter uničeval gozd še naprej. Podrlo je preko 1000 m3 mešanega gozda, večina zrelih, kapitalnih smrekovih debel. Padla so največja drevesa iglavcev in listavcev, zlomilo in uničilo je ogromno tehničnega lesa, ob tem tudi večino naprav-rekvizitov za športno vadbo, t.i. Trim stezo. Izvajalci gozdarskih del nadaljujejo s sečnjo že od začetka septembra, les se skladišči na začasni improvizirani deponiji na jugovzhodni strani Sončnega griča. Po informaciji Ocvirka, bodo začasno deponijo-skladišče lesa sanirali in vzpostavili prvotno stanje z ozelenitvijo že v novembru. Športna stezo in sprehajalne poti bo potrebno urediti povsem na novo.«
Teme
28Vpreg haflinger HladnokrvniKonji jahanje konj konjskomeso lipicanec posavec

Prijatelji

KMEČKI GLASBranko GaberAlen  OsenjakREVIJA  O KONJIHMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Najboljši rejci konj