Vreme Naročite se
Od potrošnika je odvisen obseg pridelave
27.03.2020
Zgodnji krompir že v zemlji
26.03.2020
Pridelujemo, predelujmo in jejmo slovensko hrano
25.03.2020
Zašščita vrtnin in sadnega drevja pred spomladansko pozebo
25.03.2020
Vpliv posameznih hranil na kakovost in višino pridelka
25.03.2020
Nizke temperature in veter povzročajo škodo v nasadih
23.03.2020
Kmetija pri Matevžu Marka Jevšnika iz Laz pri Velenju
20.03.2020
Prodaja sadja in zelenjave brez večjih težav
20.03.2020
Čas, ko bi vsi lahko posegali po lokalnih pridelkih
20.03.2020
Prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev
16.03.2020
Prodaja sadja in zelenjave poteka normalno
13.03.2020
Odprta vrata kmetij
10.03.2020