Vreme Naročite se
Dovoljena prodaja kmetijskih pridelkov na premičnih stojnicah
26.01.2021
Mednarodno leto zdravja rastlin podaljšano do julija
26.01.2021
Skladišča in hladilnica polna kolerabe ter kislega zelja in repe
26.01.2021
Izredna letina krompirja - skladišča še vedno polna
26.01.2021
Pridelava krompirja je glavna dejavnost
26.01.2021
Bogat travniški sadovnjak
19.01.2021
Kmetija Škrjanec iz Klade pri Škofljici
19.01.2021
Pridelava zelenjave za samooskrbo in za trg
15.01.2021
Rahlo naraščanje kmetijskih zemljišč in stagnacija cen gozdnih zemljišč
15.01.2021
Evropske cene govejega mesa
12.01.2021
Dopolnilne dejavnosti za izboljšanje dohodkovnega položaja na kmetiji
12.01.2021
Nosilci dopolnilnih dejavnosti o preveč zahtevah in omejitvah
12.01.2021
Tržnica Kočevje
12.01.2021
Za slabšo letino oljk kriva oljčna muha in vremenski ekstremi
12.01.2021
Mleko in mlečni izdelki
5.01.2021
Odkup lesa
5.01.2021
Cene kmetijskih pridelkov nižje
5.01.2021
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji za večjo kakovost življenja na podeželju
5.01.2021