V Sloveniji pridelamo le desetino potreb marelic. Največ marelic se pridela na Vipavskem, na približno 20 hektarjih. Zaradi vedno večjega povpraševanja po domačih marelicah, se pridelava povečuje. V zadnjih letih je na Vipavskem vsako leto v povprečju en hektar več marelic.

Več o pridelavi marelic pa v prihodnji številki Kmečkega glasa