Nekoč je imela vsaka kmetija poleg sadnega drevja še dva ali tri orehe, v zadnjih letih pa je vse več tudi večjih nasadov orehov. Tržni pridelovalci orehe prodajajo pod blagovno znamko Slovenski oreh. Na ekološki kmetiji Aužner v Lazah pri Dramljah so v hektarskem nasadu  že pobrali večino letošnjega pridelka. Orehe sedaj sušijo, potem jih je treba le še oluščiti, kar delajo ročno ob večerih.

Več o pridelavi orehov v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.