Robert Bolčič, mlad prevzemnik zelenjadarske kmetije Bolčič iz Lucije nad Portorožem, ob pomoči staršev prideluje zelenjavo na približno petih hektarjih. Že skoraj 15 let se zavzemajo, da bi površine povečali, pa jim to ne uspe. Zaradi lastniškega spora med državo oziroma Skladom kmetijskih zemljišč in občino, se kar nekaj kmetijskih zemljišč na obali zarašča, medtem ko kmetom primanjkuje kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane.

Več o tem v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa