Kmetija Klepec je generacijo nazaj bila predvsem poljedelska živinorejska, ki se je pred leti usmerila v pridelavo zelenjave. Slednjo v zadnjih letih zmanjšujejo, pred kratkim so povsem opustili živinorejo, ostaja pa poljedelska kmetija, katere cilje je pridelkom dodati vrednost in jih prodati v trgovinici na domu in s spletno prodajo.

Več preberite v prihodnji številki Kmečkega glasa