Cene hlodovine močno padle

25 oktobra, 2022
0
0

A B C D1 D2 Celuloza
Smreka 90-120 85-95 80-90 75 55 47-60
Jelka 90-120 85-95 80-90 75 55 47-60
Rdeči bor 70 60 50 55 47-60
Macesen 120-130 100-110 80 55 47-60
A1 A2 B C D
Bukev 120 90 80 70 60-65
F1 F2 B C D
Hrast 300 250 160-180 100-140 80
Javor 150 90 70
Jesen 150 100 70

Cene lesa za kurjavo

Goli (EUR/t) Metrska drva (EUR/prostorninski meter)
Bukov les 60-80 80-90
Mešane drevesne vrste 50-60 65-85

Vir: Kmečki glas, trenutno veljavne cene so v EUR/m3.