Cene sena realne

13 septembra, 2023
0
0

Cene sena se normalizirajo oziroma so bolj realne kot so bile še pred nekaj meseci. V povprečju bala sena stane od 25 do 35 evrov, odvisno od košnje (prva, druga ali tretja) od kakovosti trave in lokacije prodaje.
Odkupne cene govedi so pri nas nekoliko višje, medtem ko so v drugih državah EU ponekod višje, drugod nižje. Po zadnjih podatkih so najvišje cene mladih bikov in telic v Belgiji, nižje so v Avstriji in pri nas.
Pšenica in koruza imata približno isto odkupno ceno, dobrih 215 evrov za tono. Višjo ceno ima ječmen.

Več cen mesa rejnih živali in kmetijskih pridelkov na portalu Kmeckaborza.si