Kje in koliko sadja je bilo prodanega, ne ve nihče

26 septembra, 2023
0
0

Potem ko so se pojavili očitki glede obveščanja o ostankih pesticidov v sadju in zelenjavi iz Srbije in Poljske, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sklicala tiskovno konferenco. Povedali so, da bi v primeru tveganja za zdravje potrošnikov takoj obveščali, sicer pa je to naloga trgovca.
O ostankih pesticidov v breskvah iz Srbije in slivah iz Poljske je bila javnost obveščena, ko je bilo sadje že pri kupcih, večina sliv tudi predelana v marmelado. Gre za 7 ton breskev in večje količine sliv, ki so bile vzorčene en teden po distribuciji, zato so bile vmes že razprodane.
V. d. generalne direktorice Vida Znoj je povedala, da uradni nadzor UVHVVR ne odvezuje izvajalcev dejavnosti od sistemov notranjih kontrol živil, ki jih dajejo na trg, saj je to njihova primarna odgovornost. V kolikor se v okviru programa spremljanja ugotovi neskladnost, se izvedejo potrebni inšpekcijski postopki, lahko se sprožijo postopki dodatnega nadzora, kot so se v nedavnem primeru ugotovljenega klorperifosa v sadju.

Trgovec mora o neskladnosti živila obvestiti UVHVVR, ki naredi analizo in na podlagi rezultatov določi poostren nadzor, ki se naslednje leto vključi v letni program vzorčenja in postane stalnica. Stalno se vzorči solato, krompir in jabolka, pri katerih očitno ni bilo ugotovljeno tveganje za zdravje potrošnikov, čeprav so v trgovinah prav ta živila uvožena iz držav, kjer je registriranih bistveno več fitofarmacevtskih sredstev kot pri nas.

OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV

UVHVVR potrošnike na spletni strani obvešča o odpoklicu in umiku živil, ki so ocenjena kot nevarna, a še ni potekel njihov rok uporabnosti oz. se lahko še nahajajo pri potrošniku in še niso porabljena. Pri tem se upošteva dva vidika, in sicer varnostni vidik, kjer prisotnost ostanka določenega pesticida le izjemoma predstavlja akutno tveganje za zdravje, je pa potrebno preprečiti nadaljnje uživanje takšnega živila. Drugi vidik je vpliv na prehranske navade potrošnikov, ki bi s tem lahko jedli manj sadja in zelenjave.

Klorperifos je pesticid, ki je bil v EU dovoljen do leta 2020, še vedno pa je dovoljen v nekaterih tretjih državah.

POOSTREN NADZOR VSEH SKRBSKIH POŠILJK

Fabian Kos, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je pojasnil, da je UVHVVR v primeru breskev iz Srbije ter sliv iz Poljske postopke izvajala skladno z zakonodajo. S 24. avgustom 2023 je tudi zaostrila uvozne postopke za pošiljke svežega sadja in zelenjave iz Srbije ter zadržala 10 pošiljk v skupni količini nekaj več kot 136 ton, od tega je bilo 9 pošiljk skladnih in sproščenih v promet, pošiljka dobrih 18 ton kumaric pa je bila neskladna in kot taka zadržana do uničenja.

Na državni meji so nedavno ustavili pošiljko 18 ton kumar iz Srbije, v katerih je bila odkrita previsoka vsebnost fungicida metalaksil. Izvoznik se je po besedah pristojne inšpekcije odločil za uničenje.

Odbor za kmetijstvo pri DZ bo o neodzivnosti UVHVVR pri zagotavljanju varne hrane razpravljal na svoji seji v tem tednu.