Kmečki praznik v Velikih Laščah

19 septembra, 2023
0
0

Kmečki praznik v Velikih Laščah se je za obeležitev stoletnice KZ Velike Lašče in 30-letnice Govedorejskega društva začel z razstavo govedi in konj. Številni obiskovalci so videli lepo urejene in rejene živali, za kar imajo največ zaslug sami rejci. Popoldne so sledile kmečke igre, ves čas pa je potekala lokalna tržnica, kateri so v pokušino in v prodajo ponujali domače dobrote in druge lokalne izdelke.
V kategoriji brejih plemenskih telic, prvesnic, mlajših in starejših krav rjave pasme je bilo skupaj razstavljenih 29 živali iz osmih kmetij na območju Velikih Lašč; kmetija Jožeta Debeljaka iz Gornjih Retij, Marka Gradišarja iz Hlebč, Franca Perhaja iz Malih Lašč, Alojza Stritarja iz Velike Slevice, Vladimirja Tekavca iz Velikega Osolnika, Boruta Vasiča iz Prhajevega, Ivana Zabukovca iz Jakičevega in Tineta Žužek prav tako iz Jakičevega.

Čeprav se v zadnjih letih zmanjšuje število rejcev s prirejo mleka, več je rejcev, ki redijo krave dojilje in pitanje živali mesnih pasem, se je Govedorejsko društvo Velike Lašče odločilo, da nadaljuje tradicijo in bo svoji 30 -letnici znova pripravi razstavo govedi rjave pasme, dolga leta nekoč prevladujočo pasmo goveda.

NA RAZSTAVI SO GOVEDO VODILI MLADI REJCI

Lastnikom živali so pri pripravi in vodenju živali pomagali mladi rejci Jan in Matic Zrnec, Nastja Debeljak, Zarja in Ambrož Rigler, Špela Ivanc in Žan Čampa ter Rok Tekavec, večina s šolami mladih rejcev in imajo za sabo že nekaj izkušenj vodenja živali na razstavi. Kot je med razstavo in ocenjevanjem poudaril vodja razstave živali Matija Rigler iz Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Ljubljana, so vse živali bile lepo pripravljene za nastop in tudi obiskovalcev je bilo kot se za praznik kraja spodobi, veliko. Govedo rjave pasme sta ocenjevala Marko Mlakar iz KGZ Novo mesto in Igor Stanonik iz KGZ Kranj in sicer v kategoriji brejih plemenskih telic, prvesnic, mlajših krav in starejših krav. V kategoriji brejih plemenskih telic je bila najbolje ocenjena krava Sara, rejca Boruta Vašica iz Prhajevega, druga je bila Zina, prav tako iz hleva Boruta Vasiča, tretja pa Juna rejca Jožeta Debeljaka iz Gornjih Retij. Med prvesnicami je prvo mesto zasedla Zena rejca Jožeta Debeljaka, druga je bila Bina rejca Vladimirja Tekavca iz Velikega Osolnika, tretja pa Zana rejca Boruta Vasiča. Med mlajšimi kravami je zmagala krava Beba rejca Vladimirja Tekavca, druga je bila Simba rejca Jožeta Debeljaka, tretja pa Čarla prav tako iz hleva Jožeta Debeljaka. V kategoriji starejših krav je zmagala Breza rejca Vladimirja Tekavca, druga je bila Julka rejca Boruta Vasiča, tretja pa Čoška rejca Franca Perhaja iz Malih Lašč. Prava paša za oči je med vsemi razstavljenimi živalmi bil plemenjak Oreo iz osemenjevalnega centra Preska Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana in na koncu obe zmagovalki, Šampionka za vime krava Beba in Šampionka razstave krava Breza, obe iz hleva Vladimirja Tekavca iz Velikega Osolnika.

Leta 2008 je bilo kmetij 182, v letošnjem letu jih je 130, ki imajo v povprečju 11,25 goveda na gospodarstvo. Skupaj je govedi nekaj manj kot 1500, od tega je krav 460, od tega lisaste pasme nekaj čez 60, črno bele pasme 30, rjave pasme 80 in ostalih 290.

RAZSTAVA POSAVCEV IN SLOVENSKIH HLADNOKRVNIH KONJ

V razstavi konj so bili razstavljeni posavci in slovenska hladnokrvna pasma konj oziroma kobile z žrebeti in žrebci posamezne pasem. Nataša Gorišek, strokovni vodja za pasmo slovenska hladnokrvna pasma je ocenila 8 kobil z žrebeti. Najboljšo oceno je dobila kobila Zagozda, rejca Stanislava Peterlin iz Dolščakov, druga je bila Žitna rejca Rajka Zadnika iz Malih Lašč in tretja Violeta rejca Janeza Brodnika iz Velikih Lašč. Predstavljeni so bili trije žrebci: Zadar Nero, in Azil Diamant, oba rejca Franca Perhaja iz Malih Lašč ter Zagon Schhaunitz, rejca Rajka Zadnika. Posavce je ocenjeval dr. Matjaž Mesarič, strokovni vodja za pasmo. Predstavilo se je pet kobil z žrebeti. Najbolj ocenjena je bila Vejika rejca Janeza Petriča iz Medvedjeka, druga je bila Lindica prav tako iz hleva Janeza Petriča, tretja pa Tara/Tejdi rejca Milana Kaplana iz Velikih Lašč. Petrič Janez iz Medvedjeka je predstavil tudi žrebca Šipka.

Iz vsake kmetije je bilo na razstavi ocenjevanju več živali. Največ jih je bilo iz kmetije Franca Perhaja in sicer šest govedi rjave pasme in štirje konji slovenske hladnokrvne pasme.

DOLGA ZGODOVINA ZADRUŽNIŠTVA NA VELIKOLAŠKEM

Z namenom povzdigniti živinorejo, prodajo živine in živalskih izdelkov je bila leta 1913 ustanovljena Živinorejska zadruga Velike Lašče, ki se je kasneje preimenovala v kmetijsko zadrugo Velike Lašče. Še vedno so njene dejavnosti odkup mleka in živine ter klavnica, kjer opravlja zakol živine za prodajo mesa v lastnih trgovinah ter nudi storitev klanja za širše območje. Ukinil se je odkup lesenih izdelkov oziroma v zadnjih letih odkupujejo le lesene palete. Zadruga ima sedem živilskih trgovin, potujočo trgovino, v Velikih Laščah tudi galanterijo, trgovino z repromaterialom in dva gostinska lokala. Zadnjih nekaj let imajo v načrtu veliko investicijo, ki bi preselila in zgradila povsem novo sodobno klavnice v nadaljevanju pa tudi predelavo mesa, za katero trenutno že pridobivajo potrebno dokumentacijo, pred časom pa so že kupili zemljišče za njeno izgradnjo v novi poslovni coni Ločica pri Turjaku. S tem bo rešena predvsem problematika trenutne lokacije klavnice v samem središču Velikih Lašč.
Zadruga šteje 115 članov in ima 60 zaposlenih. Poslovali so pozitivno, v zadnjem letu nekoliko slabše, a se ubadajo vsesplošnimi težavami kot povsod drugje, to je z visoko starostjo lastnikov kmetij, veliko parcelno razdrobljenostjo, preštevilčno divjadjo in nizkimi cenami kmetijskih pridelkov. Zato se mladi ne odločajo, da bi nadaljevali s kmetovanjem. Kot je poudaril dolgoletni predsednik, nekaj let v preteklosti tudi direktor zadruge, Ivan Levstik ima kmetovanja zlasti v času, ko nas pestijo gospodarske in naravne nesreče, velik pomen. Vsi se moramo zavedati, da je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave naloga vseh nas, da bodo naši potomci uživali zdravo hrano in živeli v zdravem okolju,” je poudaril Levstik. Med slavnostnimi govorniki so čestitke ob 110- letnici KZ Velike Lašče in 30-letnici Govedorejskega društva Velike Lašče izrazili tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Roman Žveglič in župan občine Velike Lašče Matjaž Hočevar.

Društvo podeželske mladine je v popoldan programu Kmečkega praznika pripravilo zabavne kmečke igre. Pomerilo se je šest ekip. Prvo mesto so zasedli Krpani, drugo Ježki in tretje Minerci 1.