Koruza gor, pšenica dol

2 novembra, 2022
0
0

Količina (kg) Cena v EUR/t
Pšenica 1.947.260 361,61 ↓
Koruza 4.944.544 314,56 ↑
Ječmen 300-380

Vir: Kmečki glas in TIS ARSKTRP, cene veljajo za 42. teden (od 17. do 23. oktobra 2022).