Oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje namakalnega sistema Vogršček

23 aprila, 2021
0
0

Z interventnim zakonom po pozebi, ki ga pripravlja kmetijsko ministrstvo, bodo vsi, ki imajo kmetijsko zemljišče na območju namakalnih sistemov v sklopu Namakalnega razvoda Vogršček oproščeni nadomestila za leto 2021.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za blaženje posledic škode, ki jo je na kmetijskih pridlekih povzročila pozeba med 6. in 8, aprilom, pripravlja različne ukrepe, med drugim tudi interventni zakon. Pred kratkim pa so lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč oziroma uporabniki namakalnega razvoda Vogršček prejeli odločbe Finančne uprave RS za plačilo nadomestila za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2021. Na MKGP pojasnjuje, da bo v interventnem zakonu določba, da bodo vsi, ki so prejeli omenjene odločbe in imajo kmetijsko zemljišče na območju namakalnih sistemov v sklopu Namakalnega razvoda Vogršček, oproščeni plačila nadomestila za leto 2021. To bo veljalo samo za namakalne sisteme. MKGP zato svetuje lastnikom in zakupnikom kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček, da počakajo s plačilom nadomestila. V kolikor pa so nadomestilo že plačali, bodo prejeli povrnjen znesek.

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.