Šampionki kravi Beba in Breza s kmetije Tekavec iz Velikega Osolnika

11 septembra, 2023
0
0

Osrednja prireditev v okviru praznovanja 110-letnice Kmetijske zadruge Velike Lašče in 30-letnice Govedorejskega društva Velike Lašče je bila razstava in ocenjevanje govedi – rjave pasme in konj. Šampionka za vime je postala krava krava Beba, šampionka razstave pa krava Breza, obe iz hleva Vladimirja Tekavca iz Velikega Osolnika.

Razstavo in ocenjevanje je vodil Matija Rigler iz Kmetijsko gozdarskega zavoda(KGZ) Ljubljana, govedo rjave pasme pa sta ocenjevala Marko Mlakar iz KGZ Novo mesto in Igor Stanonik iz KGZ Kranj in sicer v kategoriji brejih plemenskih telic, prvesnic, mlajših krav in starejših krav. V kategoriji brejih plemenskih telic je bila najbolje ocenjena kravaSara, rejca Boruta Vašica iz Prhajevega, druga je bila Zina, prav tako iz hleva Boruta Vasiča, tretja pa Juna rejca Jožeta Debeljaka iz Gornjih Retij. Med prvesnicami je prvo mesto zasedla
Zena rejca Jožeta Debeljaka, druga je bila Bina rejca Vladimirja Tekavca iz Velikega Osolnika, tretja pa Zana rejca Boruta Vasiča. Med mlajšimi kravami je zmagala krava Beba rejca Vladimirja Tekavca, druga je bila Simba rejca Jožeta Debeljaka, tretja pa Čarla prav tako iz hlega Jožeta Debeljaka. V kategoriji starejših krav je zmagala Breza rejca Vladimirja Tekavca, druga je bila Julka rejca Boruta Vasiča, tretja pa Čoška rejca Franca Perhaja iz Malih Lašč. Po predstavitvi plemenjaka Orea je ocenjevalna komisija izbrala še Šampionko za vime in Šampionko razstave. Šampionka za vime je postala krava Beba, Šampionka razstave pa krava Breza, obe iz hleva Vladimirja Tekavca iz Velikega Osolnika.

V razstavi konj so bili razstavljeni posavci in slovenska hladnokrvna pasma konj oziroma
kobile z žrebeti in žrebci.

Praznik je popestrila tudi povorka več kot deset konjskih vpreg domačega in sosednjih
konjerejskih društev ob spremljavi dobrepoljskih godbenikov. Obiskovalci so si lahko
ogledali tudi razstavo malih živali, poizkušali razne dobrote in tudi kaj kupili na stojnicah
Društva za ohranjanje dediščine Gardež, Društva podeželskih žena Velike Lašče,
Čebelarskega društva in drugih lokalnih ustvarjalcev.

V popoldanskem programu Kmečkega praznika so se mladi pomerili v kmečkih igrah.
Tekmovalo je šest ekip. Prvo mesto je zasedla ekipa Krpani, drugi so bili Ježki, tretji pa
Minerci 1.