Lili Mahne na delavnici o biokulturni dediščini

20 decembra, 2023
0
0

Javni zavod Trubarjevi kraji iz Velikih Lašč  so v novembru pripravili delavnico, na kateri je  Lilijana Mahne  iz Kmetije Mahne kot dolgoletna nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sodelujoča v številnih projektih spregovorila o pomenu biokulturne dediščine. Predstavila je vrsto različnih zelišč in rastlin, ki jih najdemo na domačem vrtu, iz katerih lahko pripravimo domiselne prigrizke. Eden izmed njih je tudi zimski portulak.

Stella Vlašić iz JZTK je povedala, da je zavod kot organizator velikolaške tržnice v Velikih Laščah pripravlja enkrat na leto strokovno predavanje na temo dopolnilnih in tržničnih dejavnosti, kjer je poudarek na izmenjavi znanj, prenosu informacij, povečevanju usposobljenosti ter primerih dobre prakse. Lilijana Mahne se, kot dolgoletna nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  vključuje v številne projekte tudi v občini Velike Lašče, kjer sodeluje predvsem z javno zasebnim zavodom Parnas ter ustvarja vrsto različnih zgodb in storitev. Večina  jo pozna po slastnih prigrizkih iz lokalne samooskrbe, kjer ji idej za pripravo in sestavin nikoli ne zmanjka. Namreč Lilijana sestavine za inovativne prigrizke črpa iz svojega lokalnega okolja. Na delavnici je bilo izpostavljenih več različnih zgodb in težav, s katerimi se kmetje in nosilci dopolnilne dejavnosti soočajo na terenu. Ugotovili so, da je velikokrat epilog zgodbe manko neodločnosti za izpostavitev in registracijo.

TERAPEVTSKE FITOKMETIJE

Lilijana Mahne iz Kmetija Mahne deluje na treh lokacijah: v Cerknici, kjer deluje učilnica za kulinarično dediščino, kmetijske površine z novim nasadom orehov so v vasici Javorje v Velikih Laščah, v Iškem Vintgarju pa so jim na voljo gozdne površine, ki jih na kmetiji razvijajo v kreativna učna in ustvarjalna okolja. Kmetija trenutno izvaja projekt Terapevtske fito kmetije: razvoj terapevtskih aktivnosti kot podpore dejavnosti zdravstvenega varstva na kmetijah, katere nosilec je Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, sodelujoče pa še kmetija Divji vrt, kmetija Markovi, kmetija Vrhivšek, kmetija Šteflak in strokovni center Višnja Gora. Cilj projekta je krepitev razvojnega partnerstva, ki bo prispevalo k diverzifikaciji dejavnosti na kmetijah, povečanje usposobljenosti članov kmetij in inovativnosti, krepitev medgeneracijskega sodelovanja, povečanje dodane vrednosti na kmetijah, krepitev trajnosti projekta in ohranitev povezanosti mladih z obdelavo zemlje. Kmetije bodo v dveh letih (projekt se konča aprila 2024) proučile svoje potenciale in poiskale rešitve za izvajanje programov s področja zdravstvenega varstva v okviru svojih kapacitet in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Programe bodo poizkusno izvedle in jih nato še izboljšale. Razvile bodo inovativne programe, ki jih doslej na kmetiji še niso izvajale in s tem ustvarile pogoje za dvig dodane vrednosti. Dijaki SC VG lahko med in po projektu uporabljajo storitve partnerskih KMG in pridobijo znanje in veščine o zdravilnih rastlinah in različnih novih terapevtskih pristopih, zlasti fitoterapije, ekoterapije in ergoterapije, ter se tako tudi opolnomočijo za izvajanje praks, s katerimi lahko izboljšujejo ali vzdržujejo psihično in fizično zdravje. Vključujejo se v izvedbo storitev inovativnih terapevtskih pristopov kot so  fitoterapije, ekoterapije in ergoterapije. Tako bo projekt dosegel trajnostno spremembo. Študenti UNM FZV  izvajajo prakso in druge prožne oblike izobraževanja na partnerskih KMG ter tako pridobivajo praktično znanje na inovativno usmerjenih kmetijah. Na kmetijah sodelujejo in pridobivajo nova znanja tudi starejši iz domov za ostarele in invalidi iz varstveno delovnih centrov.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru Podukrepa Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani