Mladi rejci vodili živali na razstavi

13 septembra, 2023
0
0

Na razstavi govedi rjave pasme, ki jo je pripravilo Govedorejsko društvo Velike Lašče ob njihovi 30-letnici obstoja in hkrati praznovanju 110 – letnice Kmetijske zadruge Velike Lašče, so živali vodili tudi mladi rejci.
V kategoriji brejih plemenskih telic, prvesnic, mlajših in starejših krav rjave pasme je bilo skupaj razstavljenih 29 živali iz osmih kmetij na območju Velikih Lašč. To so kmetija Jožeta Debeljaka iz Gornjih Retij, Marka Gradišarja iz Hlebč, Franca Perhaja iz Malih Lašč, Alojza Stritarja iz Velike Slevice, Vladimirja Tekavca iz Velikega Osolnika, Boruta Vasiča iz Prhajevega, Ivana Zabukovca iz Jakičevega in Tineta Žužek prav tako iz Jakičevega. Živali so bile zelo lepo pripravljene in vodene, kar imajo zasluge tudi mladi iz omenjenih kmetij, torej mladi rejci, ki so nekateri še učenci v osnovnih šoli, drugi so dijaki oziroma študentje in imajo tudi že opravljeno šolo za mladega rejca in imajo s pripravo in vodenjem živali na razstavah že izkušnje. Živlai so pripravili in jih vodili Jan in Matic Zrnec, Nastja debeljak, Zarja in Ambrož Rigler, Špela Ivanc in Žan Čampa. Vsi ti mladi radi pomagajo staršem na kmetiji in bodo morebiti po končanem izobraževanju tudi prevzemniki kmetij.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 8. septembra 2023, v uradnem listu objavilo Javni razpis za Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023. Za namen medgeneracijskega prenosa znanja bo v naslednjih treh letih predvidenih 1,9 milijona evrov sredstev. Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 eurov za triletno obdobje. Po zaključenem 12 mesečnem obdobju se upravičencu izplača obrok v višini 3600 evrov. Za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov je na podlagi 1. spremembe Strateškega načrta SKP 2023-2027 za celotno obdobje rezerviranih 7,5 milijona evrov javnih sredstev in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (33,9 odstotkov) in proračuna Republike Slovenije (66,1 odstotek).