Najboljša ne padejo daleč od drevesa

10 novembra, 2023
0
0

Na Martinovo soboto se začenja tretji val promocijske kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja sadja za obdobje 2021 do 2023. Ta se v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja izvaja pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Kampanja se bo izvajala do 21. novembra 2023.
Kampanja je namenjena tako splošni promociji sadja kot tudi promociji sadja ter proizvodom iz sadja označenega z znakom ”izbrana kakovost – Slovenija”. Le-ta potrošniku zagotavlja, da je sadje pridelano in predelano v Sloveniji, da je postopek pridelave in predelave dodatno kontroliran s strani neodvisnih kontrolnih organov, ter da tako sadje dosega dodatne kakovostne parametre. S sporočili o lokalni, sveži in sezonski ponudbi sadja, označenimi z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, je kampanja tudi trajnostno naravnana. Promocijske aktivnosti se bodo izvajale preko televizijskih in radijskih oglasov ter digitalnih orodij.
Nacionalna promocijska kampanja sektorja sadja se izvaja v okviru že obstoječega nacionalnega projekta »Naša super hrana«, ki je skupni projekt države ter različnih sektorjev pridelave in predelave hrane. Poleg sektorja sadja so v shemo kakovosti “izbrana kakovost ” doslej pristopili še pridelovalci in predelovalci iz sektorjev mesa in mleka.
V okviru kampanje bo MKGP v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja organiziral tudi poseben dogodek, na katerem se bodo na šestih lokacijah po Sloveniji, obiskovalcem stojnic delila jabolka z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Dogodek bo v soboto, 18. novembra, in bo odlična priložnost za promocijo lokalnih, slovenskih jabolk. Promocijske aktivnosti bo spremljal slogan »Najboljša ne padejo daleč od drevesa«, s čimer še dodatno poudarjamo pomen izbire jabolk ter ostalega sadja iz naše bližine.

Stojnice na katerih bo možno poizkusiti več različnih sort jabolk z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« bodo postavljene v:
Ljubljani na Prešernovem trgu pri cerkvi, nakupovalnem središču Citypark BTC in Supernova Rudnik,
Mariboru na Glavnem trgu 2 in nakupovalnem središču Europark ter v
Celju v nakupovalnem središču Citycenter.

Nacionalna promocijska kampanja sektorja sadja se izvaja v okviru obstoječega nacionalnega projekta »Naša super hrana«. Gre za skupni projekt države ter različnih sektorjev pridelave in predelave hrane. Poleg sektorja sadja so v shemo kakovosti “izbrana kakovost ” doslej pristopili še pridelovalci in predelovalci iz sektorjev mesa in mleka.