Prvi razpisi za sadjarje v aprilu

12 marca, 2024
0
0

Na letošnjem sadjarskem posvetu v Artičah je Gorazd Gruntar iz MKGP posavskim sadjarjem predstavil ukrepe Strateškega načrta SKP 2023-2027 s poudarkom na investicijah.  Prvi razpisi za sadjarje so načrtovani v aprilu.

Kot je povedala mag. Urška Cvelbar iz KGZ Novo mesto so kmetijski svetovalci lani uspešno izpeljali kampanjo novega Strateškega načrta SKP 2023-2027. Kako bo letos z razpisi s poudarkom na investicijah pa je podrobneje predstavil Gorazd Gruntar iz MKGP. Maksimalna podpora pri kmetijskih naložbah je 800.000 evrov oziroma 60.000 evrov naložbe majhne kmetije.

Pri ukrepu IRP 02 gre za podpore naložb v gorskih območjih. Oblikovani so sklopi naložb in za vsak sklop bo samostojni razpis. Podprte bodo naložbe kot so ureditev trajnih nasadov, postavitev rastlinjakov in opreme, ureditev skladišč in hladilnic. Kot tudi naložbe v krožno gospodarstvo (obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije,…), nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in naložbe v digitalizacijo. Stopnja podpore je 30 do 50 %, pri majhnih kmetijah 50 %, pri rastlinjakih pa 65 %,. Podpora se lahko poveča za 10 odstotnih točk za naložbe gorskih območij in 15 odstotnih točka za naložbe mladih kmetov. Ne smejo pa presegati 75 odstotkov.

Podpore za ekološko sadjarstvo

Ukrep IRP 04 je namenjen za ekološko kmetovanje. Predmet podpore je nakup kmetijske mehanizacije za izvajanje ekološke pridelave hrane, nakup in postavitev rastlinjakov (vključno z izgradnjo vodnega vira, pridobivanju OVE in namakanja). Kot tudi ureditev trajnih nasadov, ki se lahko izvedejo sočasno z izgradnjo individualnih namakalnih sistemov ter naložbe v digitalne tehnologije.

V ukrepu IRP 35 so podprte naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Za ukrep je namenjenih kar 88 milijonov evrov.

Med pomembnimi ukrepi za dvig konkurenčnosti  je ukrep IRP 13. Podprte so naložbe za izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za to je namenjenih slabih 9 milijonov evrov. Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Podpore za prilagoditev podnebnim spremembam

Ukrep IRP 16 je namenjen naložbam v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih. Namenjenih je dobrih 40 milijonov evrov. Predmet podpore so naložbe v ureditev trajnih nasadov s sajenjem sort, ki so odporne na podnebne spremembe in se lahko izvedejo sočasno z naložbo v nakup in postavitev mrež proti toči oziroma tehnološko posodobitvijo individualnih namakalnih sistemov in nakupom opreme za namakanje oziroma oroševanje. Upravičene so tudi naložbe v OVE za potrebe namakanja v višini do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe. Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 %, ki se lahko poveča za 10 % naložbe za OMD ter za 15 % za mlade kmete, vendar ne sme presegati 75 % upravičenih stroškov naložbe. Razpisi za ta ukrep se bodo ponavljali vsaj dve ali tri leta, vlagatelj bo lahko večkrat kandidiral za isti namen, pove Gorazd Gruntar.

IRP 21 je namenjen podporam za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil ter trajnostno rabo FFS.

Ukrep IRP 40 podpira izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme. Za ukrep je namenjenih 3,6 milijona evrov. Predmet podpore so vzpostavitev vodnega vira (zadrževalnik, vrtina), postavitev odvzemnega mesta (črpališče, vodnjak ali objekt za  odvzem vode iz akumulacije), oprema, transformatorske postaje, izgradnja dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni razvod s hidranti.  Predmet podpore je tudi nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito. Milijon evrov je namenjenih tudi za tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov. Tudi tukaj so predmet podpore vzpostavitev vodnega vira (zadrževalnik, vrtina), postavitev odvzemnega mesta (črpališče, vodnjak ali objekt za  odvzem vode iz akumulacije), oprema, transformatorske postaje, izgradnja dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni razvod s hidranti ter nakup nove namakalne opreme.

Zaenkrat ni podpor za protiinsektne mreže

Na vprašanje ali bodo poleg mrež proti toči podprte tudi protiinsektne mreže, ki so z pojavom novih insektov in škodljivcev prav tako potrebne je Gorazd Gruntar odgovoril, da te podpore zaenkrat še niso kot samostojne podpore. Povedal pa je, da so prvi razpisi za sadjarje načrtovani v aprilu.

Sadjarjem se zdi nepošteno. Da so za precizno gnojenje in škropljenje bili lansko leto vključeni le poljedelci, ker sadjarji niso izpolnjevali zahtevanega pogoja ureditev naprave  GPS. Če kdo dela precizno gnojenje in škropljenje to delajo sadjarji, zato se jim zdi nepošteno, ad so iz razpisa izpadli.