Uravnavanje pridelka jabolk

12 aprila, 2024
0
0

Nasadi jablan so v polnem cvetenju, ki je letos zelo obilno. Zato bo redčenje jabolk nujni ukrep. Andrej Soršak in Matjaž Lerš, iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor sta objavila priporočila kako uravnavati pridelek jabolk v letu 2024.

V letu 2024 je stanje cvetnega nastavka v nasadih jablan odvisno od pridelka v preteklem letu. Cvetni nastavek je pri jablanah v večini primerov dober. Pri sortah, ki so nagnjene k izmenični rodnosti in so imele v lanskem letu obilen pridelek je cvetni nastavek slabši. V nasadih, ki so bili lansko leto prazni, imamo letos obilni cvetni nastavek. Zato bo potrebno redčenje prilagoditi glede na intenzivnost cvetenja posamezne sorte oz.nasada. Navedla sta skupine sredstev za kemično redčenje cvetov in plodičev jablan. In sicer skupino desikanti (ATS-amonijevtiosulfat), skupino NAAm – alfa naftil acetamid, skupino NAA-alfa naftilocetna kislina, skupino 6-banzyladenin (BA) in skupino Metamitron.

Predstavljena je kombinacija brevisa benziladenina(BA) na podlagi rezultatov poskusov na Južnem  Tirolskem. Različni rezultati poskusov kažejo, da ima uporaba Brevisa in benziladenina (BA) v strategiji redčenja močnejši učinek, kot če bi za redčenje plodov uporabili samo eno od obeh učinkovin. Kombinacija, ki je imela najmočnejši učinek, je bilo tretiranje z BA sredstvom pri 10 mm in nato tretiranje z Brevisom pri 14 mm. Kombinacije, Brevisa pri 10 mm in BA pri 14 mm, ali mešanica Brevisa in BA pri 10 mm, so imele slabši rezultat redčenja kot prejšnja kombinacija. Podrobnejša priporočila so na spletni strani: SAD. OBV. 1- 2024 redčenje.pdf (kmetijski-zavod.si)

JABOLČNI ŠKRLUP IN DRUGE BOLEZNI

Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah že dosegle fenološko fazo: venenje cvetov (67 po BBCH skali) do konec cvetenja (69 po BBCH skali). V zadnjem tednu na območju Maribora niso zabeležili padavinskega obdobja in s tem možnih primarnih okužb z jablanovim škrlupom. Ob naslednjih padavinah pa lahko ponovno pričakujemo močnejše izbruhe askospor, zato priporočajo škropljenje še pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje proti jablanovemu škrlupu priporočajo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (Polyram DF, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (Delan 700WG, Delan PRO, Alcoban) ali pripravke na osnovi kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Merplus, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC).

Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi. V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Proti jablanovi pepelovki priporočajo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih. Metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah še niso zabeležili. Ulov jabolčne grizlice je na nekaterih kontroliranih lokacijah v letošnjem letu sorazmerno velik in je že presegel prag škodljivosti. Priporočajo spremljanjem naleta na belih lepljivih ploščah (prag škodljivosti je 30 osic na posamezno belo ploščo – vsaj 2 plošči na hektar).