Varstvo sadovnjakov pred pozebo

16 aprila, 2024
0
0

Najnižje temperature, ki jih rastlina še lahko prenese, in njena odpornost proti pozebi so odvisne od fenofaze rastline in drugih dejavnikov. Stopnja fenološkega razvoja rastlin je trenutno zelo različna in odvisna od lokacije, vrste, sorte, lege in kondicije rastlin.

V Sloveniji so v intenzivnih sadovnjakih odcvetele že vse koščičaste sadne vrste (marelica, breskev, sliva, češnja …). So v fazi formiranja malih plodičev. Tudi jablana in hruška, ki tradicionalno cvetita nekoliko pozneje, sta večinoma že zaključili cvetenje. Sta v fazi formiranja rodnega nastavka oziroma malih plodičev. Samo nekateri starejši nasadi jablan, pri katerih gre večinoma za travniške sadovnjake na manj osončenih legah, so še v fazi zaključevanja cvetenja. Vinska trta je že odgnala mladice.

Negativne temperature lahko ogrozijo vse naštete razvojne faze, zlasti če trajajo več ur. Za odpirajoče se in odprte cvetove je nevarno že, če se temperature spustijo pod minus dve stopinji. Za mlade plodiče pa je lahko usodna že temperatura minus ena stopinja.

Javna služba za varstvo rastlin ima na spletni strani številne informacije in tehnološka navodila. Le-ta so v povezavi s preventivnim ravnanjem, varstvom sadovnjakov in na splošno glede ravnanja pred pozebo.

UKREPI PO SPOMLADANSKI POZEBI

Na občutljivost oziroma odpornost na nizke temperature bistveno vpliva stanje prehranjenosti in kondicije dreves. Zlasti je pomembna uravnotežena oskrba z dušikom in kalijem v preteklem letu. Čezmerno gnojenje z dušikom povečuje občutljivost za pozebo.

Glede na to, da vremenoslovci napovedujejo ponovno poslabšanje vremena s padavinami, nizkimi temperaturami in vetrom, je potrebno za varstvo in listno prehrano izkoristiti prve suhe dneve z ugodnimi temperaturami brez vetra. Spremljajte priporočila prognostične službe za varstvo rastlin: http://agromet.mko.gov.si/PP/

SREDSTVA ZA DVIG ODPORNOSTI

Ponudniki sredstev za dvig odpornosti in regeneracijo po pozebi priporočajo naslednje:

JURANA d.o.o. – Po pozebi v primeru že narejene škode zaradi nizkih temperatur v sadovnjakih nasade čim prej poškropite z Delfan Plus, v količini 1,5 l/ha.

KARSIA d.o.o. – Čim prej po nastalih poškodbah: PROTIFERT LMW 4 L/ha ali DRIN 1,5 L/ha. Pri jablani se lahko uporabi tudi NOVAGIB 0,5 L/ha (lahko skupaj z aminokislinami) za preprečevanje mrežavosti plodov. Čez 3-4 dni: o Yara UNIVERSAL BIO 5 L/ha (vsebuje NPK in alge za regeneracijo) – tretiramo po oceni stanja.

METROB d.o.o. – Po pozebi z Epinom je potrebno poškropiti tudi po pozebi – solo, v rastlino se vsrka že pri temperaturi 5 st. C.

Glede na bližajoče cvetenje jablan in hrušk svetujejo uporabo giberelinskih pripravkov, ki ugodno vplivajo na fiziološke procese v rastlinah. Škropljenje z GA3 (FLORGIB tablete) ter z GA4+7 (pripravek NOVAGIB) izboljša zavezanost plodičev hrušk.