Vmesni dosevki in trajno travinje

13 decembra, 2023
1
0

V okviru Saatbau Akademije, ki je potekala v organizaciji Saatbau Slovenije 6.decembra v Trebnjem, je o vmesnih dosevkih in optimizaciji travinja za izboljšanje osnovne krme predaval avstrijski sodelavec dipl. ing. Raimund Brandsteter. Vmesni dosevki pomembno vplivajo na rast rastlin v kolobarju ter prispevajo k trajnostnemu ohranjanju tal.

Zgornji Avstriji je bila v minuli pridelovalni sezoni najprej suša v času setve, kar je omogočilo obdelavo tal za setev, po setvi pa so padavine botrovale odličnemu razvoju dosevkov.  Pridelovalci so se tudi odlično borili proti plevelom, je povedal dr. Raimund Brandsteter.  Omenil je sudansko travo in vodovrstveno mešanico Hydrofit, v kateri so facelija, mungo, pritlikavo proso, leča, lan za olje in perzijska detelja. Gre za rastline s plitvimi koreninami, setev pa je mogoča tudi z dronom.  Kot novost saatbauovih mešanic je predstavil rdeči lan in žafraniko.

Glede na podnebne spremembe, vremenske pojave kot so suša, poplave, naraščajočih temperatur in vedno večjih neviht je rodovitnost tal z vsebnostjo humusa še toliko bolj pomembna. Z optimizacijo trajnega travinja se poveča zadrževalna sposobnost za vodo in preprečuje zbitost tal.   Pozornost j etreb a dati tudi v ustrezno gnojenje.  Kot pravi Brandsteter je apnenec zidar v tleh, kalija  je večinoma dovolj, gnojevka  postaja vedno bolj bogata s fosforjem.  

V Avstriji rejci živali, predvsem govedi nenehno stremijo k čim kakovostnejši osnovni krmi za živali.

Na sušo tolerantne metuljnice so navadna nokota, črna detelja in lucerna, na sušo tolerantna trava je visoka pahovka. Kot krmni dosevki so trave (različne vrste ljuljk kot enoletna, italijanska, skrižana in angleška), sirki – to je hibridna sudanska trava, pritlikavo prost-teff, žita (jara žita kot varovalni posevek in ozimna rž, križnice (krmna repica, jara/ozimna krmna ogrščica) ter metuljnice (aleksandrijska detelja, perzijska detelja, inkarnatka, lucerna, črna detelja, jara grašica, ozimna grašica, krmni grah. S kakšnim pridelkom lahko pri krmnih dosevkih lahko računamo, je Raimund Brandsteter odgovoril, da setev različnih krmnih dosevkov 21. junija, spravilo 22. septembra ter ob gnojenju 20 m³ prašičje gnojevke pridelek zelene mase bil  7 do 12 ton, pridelek suhe snovi pa od 2 do 3,5 tone.

Med krmnimi dosevki je predstavil Futterprofi EI  (enoletna, italijanska, skrižana, aleksandrijska detelja, inkarnatka), Legumix (mešanica metuljnic + koruza, sudanska trava, sončnice), Landsberška mešanica ( skrižana ljuljka, ozimna grašica, inkarnatka) in Winterfit (rž za košnjo, ozimni krmni grah, ozimna grašica, krmna repica.

Kot alternativo  ali modni trend je pritlikavo proso, ki prihaja iz sušnega okolja. Je zelo drobno seme. Potrebna je plitva setev, približno 0,5 cm, temperatura tal pa mora biti vsaj 16 stopinj Celzija. Pridelki so do 15 ton suhe snovi lento. Pritlikavo proso je večkosno, košnja pri 60 cm višine.