Zrnate stročnice v ekološki pridelavi

23 januarja, 2024
0
0

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) je v okviru javnega naročila “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023” v januarju 2024 izvedla specializirano predavanje z dr. Darjo Kocjan Ačko z naslovom Zrnate stročnice v ekološki pridelavi in njihove prehranske značilnosti.  Udeleženci so spoznali značilnosti ekološke pridelave izbranih stročnic, njihove koristi ter njihovo uporabo v prehrani. Pridelavo stročnic so si ogledali tudi na ekološki kmetije Pri Dolencu pri Vnanjih Goricah. 

Grah, bob, volčji bob, soja, fižol, vinja, leča, čičerika in arašid spadajo v skupino devetih najpomembnejših zrnatih stročnic sveta. Z izjemo soje, vinje in arašida so jih pridelovali naši predniki, a vse zrnate stročnice ne uspevajo enako dobro pri nas, meni dr. Darja Kocjan Ačko, ki je spregovorila tudi o biološki vezavi dušika, ki ima pomen pri vključevanju stročnic v kolobar ter s tem povezanim trajnostnim kmetovanjem.

Več pridelanega zrnja in stročja nekaterih vrst zrnatih stročnic iz lokalne pridelave v prehrani pomeni tudi več zdravja in dobrega počutja za prebivalke in prebivalce Slovenije. Dogodka se je udeležilo veliko lokalnih pridelovalcev, kmetijskih svetovalcev in drugih, ki jih zanima pridelava stročnic in njihova uporaba v prehrani. Skupaj so tako osvojili nekaj procesov v naravi in v organizmu, poskusili kavico iz volčjega boba in tudi druge jedi iz stročnic po receptu Anamarije Ačko Hrovat.

Darja Kocjan Ačko, doktorica agronomskih znanosti je docentka za področje poljedelstva na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo, ki spodbuja vključevanje več vrst in lokalnih sort poljščin v kolobar, ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnosti tal ter odločitev za ekološko kmetijstvo. Raziskovala je številne poljščine (pšenico, piro, ječmen, tritikalo, proso, ajdo, mak, konopljo, lan, sončnico, sojo in krompir, njihove agrotehnične in uporabniške lastnosti in ugotovitve objavljala v več tujih in domačih znanstvenih in strokovnih revijah, časopisih ter knjigah, kot so Pozabljene poljščine (Kmečki glas, 1999), Poljščine, pridelava in uporaba (Kmečki glas, 2015), Zrnate stročnice, pridelava in uporaba (Kmečki glas, 2016), Sončnica, hrana čebelam in ljudem (Čebelarska zveza Slovenije, 2018), Naša žita (Semenarna Ljubljana, 2015), Proso, novo odkritje pozabljenega žita (Kulturno-naravoslovno društvo Naša zemlja, 2023), rezultate in svoje praktičen izkušnje pa zelo nazorno predstavlja tudi na številnih predavanjih in delavnicah. Zadnja leta se v okviru raziskovalnih projektov posveča predvsem metuljnicam, še posebej beljakovinsko bogatim zrnatim stročnicam, njihovemu pomenu na njivi in v prehrani. Razveseljujejo jo mlade generacije, še posebej tisti študentje, ki jim je mar suverenost oskrbe s hrano in kako je hrana pridelana.

Javno naročila (JN) “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023” je financirano s sredstvi iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023 in je podaljšan do pomladi 2024.

Ogledali so si ekološko zelenjadarsko kmetijo Pri Dolencu

V okviru predavanja so si udeleženci ogledali tudi ekološko kmetijo Pri Dolencu v Vnanjih Goricah. Na ekološki kmetiji Pri Dolencu v Vnanjih goricah na prostem in v zaščitenih prostorih pridelujejo ekološko oz. biodinamično ter skozi leto ponujajo več kot 30 vrst zelenjave, ki jo prodajajo tudi na tržnici v Ljubljana-Vič. Poleg tega ponujajo tudi vložnine, razne zelenjavne namaze in druge izdelke iz zelenjave, pridelane na njihovi kmetiji.

Predavanje Zrnate stročnice v ekološki pridelavi in njihove prehranske značilnosti dr. Darje Kocjan Ačko je le ena od številnih aktivnosti širom Slovenije, ki se izvajajo v okviru javnega naročila (JN) “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023”, ki je financirano s sredstvi iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023. Glavni namen projekta (JN) je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim kmetijskim gospodarstvom, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.

Partnerji javnih naročil so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Fakulteta za kmetijstvo in  biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije (ČZS).

Predavanje o ekološkem kmetijstvu v Avstriji

V okviru javnega naročila bo 24. 1. 2024 od 11.00 do 13.15 spletno predavanja o ekološkem kmetijstvu na Avstrijskem Koroškem s poudarkom na trženju. Dr. Štefan Merkač (Avstrija), svetovalec za ekološko kmetijstvo bo predstavil razvoj, organiziranost ter aktualno stanje ekološkega kmetijstva v Avstriji. Predstavil bo aktualne modele trženja ekoživil na avstrijskem Koroškem kot so to npr. samopostrežne prodajne enote (hiške in kontejnerji) za ekoživila. Kakšno je povpraševanje po ekoživilih v hotelih, gostinstvu ter kakšen je potencial prodaje ekoživil preko javnega naročanja v javnih ustanovah. Predstavil bo tudi klasične možnosti prodaje v okviru ekotržnic, degustacij in ekopraznikov in nenazadnje možnost prodaje preko majhnih trgovin – podrobna predstavitev modela »Gšefta« (kombinacija prodajalne in gostinstva). Pogovor bo vodila prof. dr. Martina Bavec iz FKBV.

Konec januarja še o ekološki živinoreji

31. januarja 2024 ob 17. uri bo v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice  Logatec specializirano predavanje in predstavitev trženja ekološke živinoreje in ekološkega mesa. Predstavljeno bo primer odkupa ekološkega goveda s KGZ Idrija. Značilnosti in prednosti ter koraki do uspešne preusmeritve ekološke živinoreje bo predstavil Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot., svetovalec specialist za področje ekološkega kmetovanja na KGZ Celje. Trženja na primeru odkupa ekološkega goveda s strani KGZ Idrija in prodajnih kanalov mesa do kupcev bo predstavila direktorica KGZ Idrija Tina Podobnik.